יום שבת, 23 בפברואר 2008

האם החמרת הענישה לתוקפי זקנים - היא הפתרון?

בימים אלה החליטה ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לאשר לקראת קריאה שניה ושלישית הצעת חוק אשר תכילתה להחמיר את הענישה של תוקפי זקנים.
כפי שדווח על ידי העיתונאי שחר אילן, "ועדת חוקה חוק ומשפט אישרה הבוקר (שני) לקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק להטלת עונש מאסר חובה על תוקפי קשישים. שופט שירצה להימנע ממאסר בפועל יצטרך לפרט בגזר הדין נימוקים מיוחדים לכך. הצעת החוק מהווה החמרה בענישה הקיימת, אך היא נסיגה גדולה מהצעת החוק המקורית של ח"כ דוד רותם (ישראל ביתנו), לפיה יוטלו עונשי מאסר חובה של 20 שנות מאסר על גורמי חבלה של ממש לקשישים, ו-10 שנות מאסר על תקיפת קשישים.החלטת הוועדה מיתנה את הצעת החוק של רותם כך שבוטלו עונשי החובה המוצעים, להוציא חובת מאסר כלשהו. נקבע שעונש המקסימום על תקיפת קשיש וגרימת חבלה של ממש יוגדל משלוש שנים היום לחמש שנים. עונש המקסימום על תקיפת קשיש וגרימת חבלה חמורה ישאר שבע שנים. לאחר דיון ממושך, החליטה הוועדה להשתמש במילה "זקן", ולא במילה "קשיש". "זקן" הוגדר כמי שגילו מעל 65. כדי לאלץ את רותם להתפשר קידם יו"ר הוועדה, ח"כ מנחם בן ששון (קדימה), שורה של הצעות חוק מתונות יותר. רותם העדיף להסכים להחמרה המוצעת כדי לזכות בתמיכת הקואליציה. רותם בירך על החלטת הוועדה ואמר כי "החוק הוא בשורה חשובה לקשישים, והתרעה לתוקפים". ח"כ משה שרוני (גמלאים), שגם יזם הצעת חוק להחמרת הענישה על תוקפי קשישים, האשים את חברי הוועדה כי "על מצפונם תוטל העובדה שהקשישים ימשיכו להיות מטרה". יו"ר הוועדה, בן ששון, אמר שהוועדה העבירה מסר לתוקפי הקשישים, אך הגבירה את הענישה באופן מידתי."
השאלה הנשאלת היא האם זה המסלול החקיקתי הנכון והראוי? האם אין בחקיקה מסוג זה כדי להגביר את הבניה החברתית של הזקנים כחסרי ישע הזקוקים להגנת יתר? האם אין בחקיקה זו כדי לשמש עלה תאנה המכסה את כשלון המחוקקים בישראל לחוקק חוקים שיש בהם כדי לגרום שינוי מהותי וממשי במצבם ומעמדם של הזקנים בישראל (כדוגמת הגדלת קצבת הזיקנה הבסיסית באופן מהותי והחזרת הצמדתה לשכר הממוצע במשק)? האם אין זה סימלי שהכנסת מאמצת את הצעד החקיקתי שהעלות הכלכלית שלו היא שולית וזניחה ( שימו לב כי החמרת ענישה אינה מחייבת כל הקצאה תקציבית ייחודית או משמעותית נוספת לטובת הזקנים דווקא). ולבסוף, האם החמרת ענישה לכשלעצמה, ללא כל הליך ציבורי הסברתי נוסף, באמת תרתיע עבריינים מלתקוף זקנים? אני מטיל בכך ספק.

אין תגובות: