יום שבת, 26 בדצמבר 2009

פגיעה בפנסיה - עצומה לביטולה

הרפורמה של ראשית שנות האלפיים פגעה פגיעה קשה בזכויות הפנסיה של גמלאים בקרנות הפנסיה הותיקות.
בין היתר, הוטלה על הפנסיונרים של הקרנות הותיקות חובה תשלום "דמי ניהול" - שמשמעותו קיצוץ ריאלי ו"קנס" כספי של אוכלוסיית הגמלאים הזקנים והותיקים - כל זאת בשעה שלו זו בלבד שלא הם היו האשמים במצב קרנות הפנסיה הותיקות, אלא האשם העיקרי מוטל על כתפי משרד האוצר.
לעצומה ביוזמת "כן לזקן" לביטול דמי הניהול, וכן השוואת זכויות האלמנים והאלמנות בקרנות הפנסיה, אתם מוזמנים לחתום על העצומה באתר הבא:
http://www.atzuma.co.il/pensia

יום ראשון, 13 בדצמבר 2009

תמונת מצב - זכויות אדם בישראל 2009

זו השנה השניה שהאגודה לזכויות האזרח בישראל מפרסמת לקראת יום זכויות האדם הבין-לאומי, דוח הסוקר את מצב זכויות האדם בישראל.
זו השנה הראשונה שהדוח גם כולל דיווח אודות מצב זכויות האדם של הזקנים בישראל.
הדוח הוא חשוב ומקיף, ומעניק תמונה רחבה אודות המאבקים בתחום זכויות האדם בישראל, וכן את האתגרים הרבים המונחים על כתפי מי שתחום זה קרוב לליבו.
הינכם מוזמנים לעיין בדוח המלא, ובמיוחד בפרק העוסק בזכויות הזקנים.
http://www.acri.org.il/pdf/tempreport09.pdf