יום שישי, 28 בספטמבר 2012

אשרור האמנה לזכויות אנשים עם מוגבלות וזכויות זקנים

ביום 11 לספטמבר השנה אשררה ממשלת ישראל את האמנה הבינלאומית לזכויות אנשים עם מוגבלות. מדובר באמנה בינלאומית חשובה ביותר הכוללת הסדרה כוללות ורחבת היקף של זכויות האדם הבסיסיות והייחודיות של אנשים עם מוגבלות. האמנה, אומצה אחרי פעילות פוליטית בינלאומית עניפה של ארגוני זכויות אנשים עם מוגבלות ברחבי העולם, על ידי עצרת האומות המאוחדות בשנת 2006.
עד היום כידוע אין אמנה בינלאומית לזכויות אנשים זקנים. ברם, במסגרת האמנה הבינלאומית לזכויות אנשים עם מוגבלות ישנם זכויות רבות הרלבנטיות לזכויות זקנים. לפיכך, לאשרור האמנה על ידי ממשלת ישראל, יכולות להיות השלכות משמעותיות ביותר בישראל גם על זכויותיהם של אנשים זקנים.
לדוגמא, בסעיף 12, תת סעיף 3, נקבע כי:
3. מדינות שהן צדדים תנקוטנה אמצעים הולמים כדי להבטיח לאנשים עם מוגבלויות גישה לתמיכה שהם עשויים להזדקק לה, על מנת לממש את כשרותם המשפטית.
סעיף זה רלבנטי מאוד בהקשר של הליכי אפוטרופסות על זקנים בישראל, אשר במסגרתם זקנים רבים אינם זוכים לייצוג בפני בתי המשפט, וקולם כלל אינו נשמע בטרם ממונים להם אפוטרופסים. מימוש המחוייבות במסגרת האמנה מחייבת לכאורה מינוי ייצוג משפטי לזקנים שנטען כלפיהם שאיבדו את כשירותם בטרם ימנו להם אפוטרופוס.
זוהי רק דוגמא אחת מיני רבות.
ראוי כי כל העוסקים בתחום זכויות זקנים יתחילו לעשות שימוש בזכויות המוענקות על פי האמנה לאנשים עם מוגבלות, על מנת לקדם גם את זכויותיהם של זקנים הסובלים ממוגבלות.

לנוסח המלא של האמנה, ראו את הקישור הבא:

יום שני, 10 בספטמבר 2012

מקומם של סבים וסבתות בטיפול בנכדיהם

מקומם ומעמדם החברתי והחוקי של סבים וסבתות צובר תאוצה על רקע הזדקנות האוכלוסייה ועל רקע השינוי התרבותי והתפיסתי במקומם של סבים וסבתות בכל הנוגע לגידול ולתמיכה בנכדיהם.
דוח חדש של חברת Metlife פרסם נתונים חדשים ועדכניים על סבים וסבתאות בארה"ב.
להלן הקישור לדוח:
 
להלן התיאור של ה"סבתא" האמריקנית הממוצעת:
 
The “Average” American Grandparent


The typical grandparent in the study is a grandmother over the age of 65 who has four
grandchildren between the ages of 5 and 17, and while one lives within 50 miles, she
also has at least one living more than 500 miles away. She is retired and most enjoys
communicating with her grandchildren on the phone and rarely sends letters through the
mail. She doesn’t live in a multi-generational household or have grandchildren living with
her, but has several friends who do. She occasionally provides care for her grandchildren
and does so more than her husband. When she does care for her grandchildren, her
primary motivation is that she enjoys it.
She loves to have family celebrations with her grandchildren and enjoys going out to eat
with them when they are together. She sees her older grandchildren mostly at family
celebrations. She knows about Grandparents Day, but her grandchildren don’t do anything
special to celebrate it.
Passing down values to her children and grandchildren is important, and honesty is the
most important value. She actively volunteers in her community at local non-profit
organizations or in her faith-based community. Civic engagement is important to her and
she votes regularly, attends community planning meetings, and occasionally campaigns for
her favored candidate or works at the local polls.
She is more likely to have provided financial assistance to grandchildren than her husband,
and is most likely to buy clothing for grandchildren. She may be giving more due to the
current economic situation, and she prefers to provide smaller gifts over the course of a
lifetime to help meet her grandchildren’s current needs rather than leave them a large sum
after she dies. She rarely gives financial advice to grandchildren, but when she does she
urges them to start saving early and avoid debt. She sometimes urges them to think about
financial security and planning, especially her older grandchildren.
If she worked outside the home, she is more likely to have done so with the purpose of
making a difference in the world than her husband (a value she also hopes will be part of
her legacy for grandchildren). At the same time, making money to support her family was
also very important to her and she wants her grandchildren to remember her for providing
for her family — even in tough times. She has around $150,000 in life insurance (with her
spouse as beneficiary), but is less likely to own most financial products than her husband,
with the exception of long-term care insurance.
She is optimistic about the future for her grandchildren — believing that they will live as
well as she and her husband have because they have access to a good education and have
been instilled with good values and family support. She wants her grandchildren to be selfsufficient,
get a college education, and have good health habits. She generally believes her
children are good parents who provide a strong support for her grandchildren. She is
perhaps a bit partial when it comes to her grandchildren, often seeing them as hard
working, caring, and possessing good personalities…to her they are all beautiful children.

יום שבת, 1 בספטמבר 2012

פניה המציאותיות של הגילנות

לא מעט כתבתי בעבר על גילנות. אבל איך זה ניראה במציאות? מה אנשים מרגישים? איך זה בא לידי ביטוי.
ראו המכתב להלן שפורסם אתמול במסגרת מכתבים למערכת של עיתון הארץ. המכתב מדבר בעד עצמו.
(למען ההגינות יצויין כי אינני מכיר את פרטי המקרה ואני פשוט מביא את הדברים ככתבם).