יום שלישי, 27 ביולי 2010

חוברת מידע חדשה בנושא תיכנון רפואי משפטי

עמותת המשפט בשירות הזיקנה הוציאה לאור בימים אלה חוברת מידע חדשה בנושא תכנון רפואי ומשפטי.
החוברת, שהוכנה על ידי הסטודנטית לגרונטולוגיה דפנה שרמן, כוללת מידע נגיש בנושא ייפוי כוח והוראות רפואיות מקדימות מכוח חוק החולה הנוטה למות, וכן ייפוי כוח מכוח חוק זכויות החולה.
החוברת כוללת לא רק מידע והסברים, אלא כוללת גם טפסים לשימוש עצמי, וכן טפסים ממולאים לדוגמא.
ניתן לקבל מידע נוסף ולהזמין את החוברת באתר עמותת המשפט בשירות הזיקנה:

יום רביעי, 21 ביולי 2010

מגן סגנית השר לענייני גמלאיםיום שישי, 16 ביולי 2010

חוק ההסדרים 2011-12

כבכל שנה, מתחילים כעת בהליך האנטי-דמוקרטי של חקיקת חוק הסדרים הכולל בחובו שונים ורפורמות משמעותיות, וכל זאת שלא בהליך החקיקה הרגיל, אלא בהליך חקיקה מזורז החובק בחובו היבטים רבים ושונים, המשליכים גם על זכויות הזקנים.
בזכותה של ח"כ שלי יחימוביץ, ניתן לראות את טיוטת חוק ההסדרים באתר שלה, ולנסות לחפש ולדלות את אותם סעיפים המשפיעים גם אודות זכויות הזקנים.
הנכם מוזמנים לעיין, ולהגיב או להפנות את תשומת הלב על ההשלכות הצפויות של הרפורמות המעוגנות בחוק ההסדרים על זכויות הזקנים.

יום רביעי, 7 ביולי 2010

תיקון חשוב לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה

בימים אלה אישרה הכנסת בקריאה שניה ושלישית תיקון חשוב לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה (תיקון מס' 15). התיקונים כוללים העברת חובת ההוכחה על מעביד שדרש במישרין או בעקיפין מעובד או מדורש עבודה מידע בנושא שההפליה שלו אסורה על פי החוק- שאכן לא הפלה את העובד. המשמעות של תיקון זה היא, לדוגמא, שעצם הדרישה של מעביד לדעת את גילו של המועמד לעבודה - תיגרום לכך שעל המעביד יהיה להוכיח שלא היפלה את המועמד מפאת גילו. זוהי התקדמות חשובה נוספת במניעת והתמודדות עם תופעת האפליה מטעמי גיל.