יום רביעי, 24 במרץ 2010

הוספת איסור אפליה מטעמי גיל - לחוק זכויות החולה

במשך שנים רבות, חקיקת זכויות האדם כללה את ה"שטנץ" של איסור אפליה מטעמי "דת, גזע, מין ולאום". בשנים האחרונות החלו אף להוסיף טעמים נוספים כמו מגדר או מוגבלות.
במסגרת תופעת הגילנות וההתעלמות מאפליתם של זקנים בשל גילם, התעלמו במשך שנים מעילה של "גיל" כאחת העילות המפורשות שאסור להפלות בגינן. לפיכך, ניתן היה למצוא על ספר החוקים דוגמאות - שחלקן תוקן לאורך השנים - שבהם ה"גיל" לא הופיע. כך לדוגמא, חוק שוויון הזדמנויות בעבודה לא כלל במקור את איסור האפליה מטעמי גיל, ורק בשנת 1995 הדבר הוסף לחוק.
בימים אלה - הכנסת תיקנה עוול נוסף, כאשר במסגרת תיקון מספר 4 - תוקן חוק זכויות החולה, והוסף איסור מפורש להפלות בין חולים מטעמי גיל - אלא אם כן ההבחנה נדרשת משיקולים רפואיים.
לתיקון החוק ראו:
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/plaw_display.asp?LawTp=2

יום שלישי, 9 במרץ 2010

גרושות והזכות לפנסיה

בשנים האחרונות הגיעו לבתי המשפט תביעות רבות של גרושות אשר תבעו לקבל את חלקן בזכויות הפנסיה של בן זוגם לשעבר. הסוגיה המשפטית הפכה להיות "בוערת" במיוחד בשנים האחרונות בעקבות כך שבעבר היתה מודעות נמוכה ביותר לעובדה שבמסגרת חזקת השיתוף, לנשים יש זכות לא רק במחצית מהדירה או מהחסכונות בבנק - אלא גם במחצית מהזכויות הפנסיוניות שצברו בני זוגן במהלך שנות הנישואין. הדברים הופכים להיות מורכבים בשל כך שהזכות לפנסיה "מתגבשת" לכאורה רק עם יציאת הבעל לגמלאות או עם מותו.
בעיתון דה-מרקר, התפרסם כי בימים הקרובים עומד להתפרסם דוח ועדה בראשות כב' השופט שאול שוחט. בהתאם לדיווח, ועדה זו עומדת להמליץ על שינוי חוקי משמעותי בכל הנוגע לזכויותיהן של גרושות - בפנסיה של בני זוגם לשעבר. באופן ספציפי, הדוח יכלול המלצות הנוגעות לכך שהחוק יטיל על קרנות הפנסיה ועל המדינה לשלם באופן ישיר לגרושות את חלקן בפנסיה (בפנסיה צוברת - מיד עם הגירושין; בפנסיה תקציבית - בזמן הפרישה).
יש לקוות כי המלצות חשובות אלה אכן יאומצו ויעוגנו בחקיקה - שכן הן מהוות שינוי חשוב להבטחת הבטחון הסוציאלי של נשים גרושות בזיקנתן.
http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=%2Fibo%2Frepositories%2Fstories%2Fm1_2000%2Fskira20100308_1154712.xml&origin=specialLarge&layer=&layer2=&layer3=law