יום חמישי, 21 בספטמבר 2017

אי שיוויון בבריאות - תכנית העבודה ומשמעותה לאזרחים ותיקים

זה מקרוב פרסם משרד הבריאות את המסמך "אי שוויון בבריאות: תוכנית העבודה לצמצום פערים בבריאות לשנים 2017-2020, לאור הליך ההיוועצות".
מדובר במסמך מקיף ומרשים המסכם הליך עבודה שכלל שיתוף ציבור בתחום החשוב של אי השוויון בבריאות בישראל. 
המסמך מבטא את ההבנה כי אי השוויון בבריאות מושפע מגורמים רבים ושונים, חלקם פנימיים למערכת הבריאות, וחלקם חיצוניים לה.
התוצר של ההליך הינו מבנה מורכב של התערבויות ומוקדי התערבות, הכולל בין היתר שישה "תחומי התערבות", כאשר אחד מהם נוגע לאוכלוסייות מוחלשות, לרבות אוכלוסיות הסובלות מגזענות, אפליה והדרה חברתית.
אמנם "זקנים" ואי השוויון בכל הנוגע לזכות לבריאות לזקנים, אינם מופעים כתת נושא ייחודי - אבל קיימת התייחסות ישירה ועקיפה לאזרחים הותיקים וזכותם לבריאות הן בהקשר של העיסוק באוכלוסיות מוחלשות, הן בהקשר של מימוש זכויות, והן בהקשר של מה שמכונה "שוליים רפואיים".
יחד עם זאת, בכל הנוגע לתרגום ההבנה של אי השוויון כלפי אזרחים ותיקים ביחס להחלטות אופרטיביות להתערבות ופעולה, באופן מצער, קשה מאוד לזהות בתוכנית המוצעת תוכניות ודפוסי התערבות ישירים המתיימרים לשפר או לצמצם את אי השוויון הקיים במערכת הבריאות לאזרחים ותיקים - כקבוצה ייחודית ונפרדת (...יש התייחסות יחידה בהקשר של מימוש זכויות בשוליים הרפואיים - הנוגע לפיתוח  תוכנית ייעודיות לטובת צמצום אי השוויון על רקע גיל ונכות - אם שום דבר קונקרטי מעבר לכך).
יש בתוכנית החלטות הנוגעות לעניים, ויש החלטות הנוגעות לערבים, ויש החלטות ביחס ל"שנות החיים הראשונות", ויש אפילו עיסוק בהטמעת מדיניות בתחום מיגור הגזענות במערכת.
הגם שברור מהמסמך שסוגיית אי השוויון של אזרחים וותיקים במערכת הבריאות עלתה בצורה ברורה בשלב שיתוף הציבור, וכי ברור לעורכי המסמך ולמשרד הבריאות החשיבות להתמודד עם אי השוויון הקיים במערכת כלפי זקנים - בסופו של יום התוכנית נעדרת כל "חזון" של ממש או בשורה מעשית לצמצום אי השוויון ביחס לאזרחים וותיקים.
להלן הקישור למסמך על מנת לקבל התרשמות ישירה ובלתי אמצעית שלו:
https://www.health.gov.il/Subjects/Equality_in_Health/Pages/default.aspx


יום חמישי, 7 בספטמבר 2017

דוח הוועדה הציבורית לבחינת עתיד ענף הביטוח והזדקנות האוכלוסייה בישראל

זה מקרוב (יולי ש.ז.) התפרסם דוח הוועדה הציבורית לבחינת עתיד ענף הביטוח.
הועדה החלה את פעילותה במאי 2016, והיא הוקמה ביוזמת לשכת סוכני הביטוח, מתוך מטרה לדון בהתפתחות ענף הביטוח והמגמות העתידיות בו, ומהן לגזור תפיסה עדכנית של סוכן הביטוח העתידי. בראשות הוועדה עמד מר גדעון סער, והיא כללה חברים נכבדים, לרבות שמואל סלבין (מנכ"ל משרד האוצר לשעבר), דורון שורר (הממונה על שוק ההון בעבר) ואח'.
עיון בדוח הוועדה מרתק שכן עולה ממנו תמונה כי הזדקנות החברה הישראלית מהווה מימד מפתח לתפיסת עתיד עולם הביטוח, ומקצוע סוכן הביטוח.
בין הנושאים המרכזיים שהוועדה דנה בהם היו נושאים שנוגעים במישרין לעולמות הזיקנה, לרבות, הטיפול במשבר הפנסיה בישראל, הבטחת הטיפול הסיעודי ההוגן = שהם נושאים מרכזיים לעולמות הזיקנה וההזדקנות בישראל.
במסגרת העיסוק בנושאים אלה הוועדה סקרה בהרחבה מגמות בתחום הזדקנות האוכלוסייה, בחינת הרבדים השונים להבטחת הביטחון הסוציאלי בזיקנה, סוגיית גיל הפרישה ועוד.
בהקשר זה מעניין גם לעיין בהמלצות הוועדה, לרבות בתחום הבטחת רשת הביטחון לחוסכים לפנסיה, בתחום האוריינות הפנסיונית, ופשטות הכלים הפנסיוניים.
גם תחום הסיעוד, שהינו תחום מרכזי, זוכה לסקירה מעמיקה ומקיפה, הן ברמת סקירת הרקע, והן ברמת הפתרונות וההמלצות הציבוריים, לרבות ברמת הצורך להכנת תוכנית לאומית בתחום הסיעוד, ריכוז ופישוט הטיפול בחולים הסיעודיים, והרחבת וחידוש מוצרים ביטוחיים בתחום הסיעוד.
הדוח הוא חשוב ומרתק, לא רק בשל התכנים החשובים שהוא מעורר, אלא בעובדה שגם עולם הביטוח "התעורר" בהבנה שלו שהמפתח לעתיד המקצועי טמון בעולמות הזיקנה, וההכנה לקראת הזיקנה.
להלן הקישור לדוח המלא:
http://www.insurance.org.il/upload/vadaatid.pdf