יום שישי, 28 ביוני 2013

ספר חדש: גילנות בחברה הישראלית

ספר חדש:
גילנות בחברה הישראלית – הבניה חברתית של הזיקנה בישראל,
בעריכת פרופ' ישראל (איסי) דורון
 
בימים אלה יצא לאור ספר חדש וראשון מסוגו בישראל העוסק בנושא של גילנות (ageism). הספר "גילנות בחברה הישראלית – הבניה חברתית של הזיקנה בישראל) בהוצאת הקיבוץ המאוחד ומכון ון-ליר בירושלים ובעריכת פרופ' ישראל (איסי) דורון. הספר הוא אסופת מאמרים פרי עטם של חברי קבוצת מחקר שפעלה במכון ון ליר בירושלים – חוקרים, אנשי אקדמיה ואנשי מקצוע בתחום הסיעוד והגריאטריה. הקבוצה סקרה את תופעת הגילנות בחברה הישראלית על שלל היבטיה ובחנה בין השאר את השאלות האלה: מהי גילנות? עד כמה התופעה ניתנת למדידה? באיזו מידה אפשר לומר שהחברה הישראלית היא "גילנית"? באיזה אופן הגילנות באה בה לידי ביטוי? לצד שאלות רחבות אלה הספר מציג מחקרים שבדקו את תופעת הגילנות בזירות מקצועיות כמו סיעוד ופיזיותרפיה, וכן בתחום התקשורת והמשפט. הספר כולל פרקים כגון "גילנות מהי? הבניית המושג והגדרתו" (מאת ד"ר חיה קורן), "גילנות בראי ההערכה והמדידה: ממצאי סקר מקדים" (מאת ד"ר שרון שיוביץ-עזרא, פרופ' ליאת איילון, וג'ני ברודסקי), "רכיבי עמדות גילניות בקרב צעירים בישראל והקשר למשתני גיל, מגדר ודתיות" (מאת ד"ר אהוד בודנר), ועוד.
להלן הקישור לאתר הספר: