יום ראשון, 28 בנובמבר 2010

? יושוו התנאים לאלמנים בקרנות הפנסיה

מזה מספר שנים שמתקיים לו מאבק משפטי להשוואת זכויותיהם של אלמנים ואלמנות בקרנות הפנסיה.
הדבר הגיע עד לבג"צ - אשר קיבל עקרונית את העמדה כי קביעת תנאים שונים (ורעים יותר) לאלמנים מאשר לאלמנות בכל הנוגע לזכות לפנסיית שאירים בקרנות הפנסיה מהווה אפליה פסולה.
מצד שני, קרנות הפנסיה (עליהן שינוי זה יטיל עומס כספי) והמדינה (משרד האוצר - שיצטרך למצוא פתרון מימוני) - התנגדו לשינוי המשפטי.
בימים אלה, ככל הניראה, בוטלה סופית האפליה הפסולה. עדיין יהיה צריך לראות כיצד ימומן השינוי בפועל.
ראו הכתבה בנדון בדה-מרקר:

יום שבת, 20 בנובמבר 2010

תרומת כלייה: נכדה אמא וסבתא - דילמה אתית

נניח שנולדת תינוקת שצריכה השתלת כליה.
מי צריך לתרום? האמא? הסבתא? האחים והאחיות? תורמים זרים? המדינה? ואולי צריך "לקנות" בכסף?
ולפי מה צריך להחליט: לפי הגיל? לפי המצב הבריאותי? לפי קרבת המשפחה?
רצ"ב קישור לכתבה אופטימית וישראלית בנושא.
ועדיין, עם כל האופטימיות, נשאלת השאלה האתית: איך שופטים את הסיפור מבחינה מוסרית?
ואולי נקצין את הסיפור: האם ראוי שזקנים / סבים וסבתות יהפכו להיות "חנות איברים להחלפה" לנכדים או לנינים שלהם?
ראו את הקישור לכתבה:

רוקדים עם סבא,לה - מאת ג'קי לוי

אפילו עיתונאים החלו לאמץ שיח אנטי גילני.
ראו מאמרו היפה של ג'קי לוי בכותרת "רוקדים עם סבא'לה" שפורסם בסוף השבוע:

יום חמישי, 4 בנובמבר 2010

סרטון אנטי גילני

אחד האתגרים בתחום הגילנות הוא העלאת המודעות  לתופעה, וכן חינוך ציבורי למיגורה.
עמותת המשפט בשירות הזיקנה הפיצה בימים אלה סרטון המבוסס על סרטון של רשות השוויון האירית הממחיש את הצורך להתמודד עם הגילנות.
להלן הקישור:
נשמח לתגובות.