יום שלישי, 17 בנובמבר 2009

גם השפלת אדם בשל גילו - היא לשון הרע

בימים אלה תוקן חוק איסור לשון הרע (תיקון מס' 9), התש"ע-2009, ובמסגרתו הוספה המילה "גיל" ללשון החוק, באופן שלשון הרע מוגדרת כיום כדבר שפרסומו שעלול: לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו או נטייתו המינית.
התודה בהקשר זה נתונה לחברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב מהכנסת הנוכחית, וכן לח"כ שרה מרום שלו וקבוצת ח"כ שהצטרפו אליה בכנסת הקודמת.

יום רביעי, 11 בנובמבר 2009

אף אחד לא רוצה להיות "זקן"

אחת התופעות המרתקות בתחום הזיקנה והגילנות - היא חוסר הרצון להיות מזוהה כ"זקן".
אנשים שמצויים במאבקים בתחום זכויות זקנים - לדוגמא, אנשים המפוטרים ממקום עבודתם בשל גילם; אנשים שאינם מתקבלים למקום עבודה בגלל גילם; אנשים שמופלים או מודרים בגלל גילם = אינם מעוניינים לתייג את המאבק שלהם כמאבק לזכויות "זקנים" וגם אינם מוכנים לזהות את עצמם כ"זקנים".
התיוג והסטיגמה החברתית השלילית הכרוכה ב"זיקנה" - הופכת את ה"זקן" ל"אחר" =לשונה, לזר, למפחיד, ולכל מה איננו רוצים להיות מזוהים איתו.
רצ"ב קישור לכתבה מעניינת, לתופעה דומה בארה"ב, שם מפתחי שירותים המעוניינים לקרב אוכלוסיית מבוגרת של הבייבי-בומרס, מוחקים את המילה "זקן" elderly, כדי לא ל"הבריח" את הלקוחות.
http://www.newsday.com/business/retirement/elderhostel-loses-the-elder-to-attract-boomers-1.1570220?p