יום שישי, 19 באפריל 2013

יהדות וזיקנה: מעמדם של הזקנים ביהדות

 
ברשותו של כב' הרב אוריאל שמידוב, מבית המדרש של אוניברסיטת חיפה, אני מפרסם את דברים במסגרת פרשת השבוע.
 
הדברים נכתבו על ידו לאחר שהרב שמידוב נתן הרצאה מאלפת לסטודנטים של החוג לגרונטולוגיה באוניברסיטת חיפה בנושא מעמד הזקנים ביהדות.
תודתי נתונה על הרשות שניתנה לפרסם את הדברים החכמים.
 
בס"ד                                                                                   ויקרא / אייר תשע"ג / אפריל 13           
פרשת אחרי מות - קדושים
פרשת אחרי מות / פרק ט"ז
(א) וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה אַחֲרֵי מוֹת שְׁנֵי בְּנֵי אַהֲרֹן בְּקָרְבָתָם לִפְנֵי ה' וַיָּמֻתוּ:
מדרש אגדה
שהיו אומרים נדב ואביהוא: אבינו כהן גדול דודינו מלך, אחי אמנו נשיא, אנחנו פרחי כהונה?
פרשת קדושים / פרק י"ט
(לב) מִפְּנֵי שֵׂיבָה תָּקוּם וְהָדַרְתָּ פְּנֵי זָקֵן וְיָרֵאתָ מֵּאֱ' אֲנִי ה':
אבות ד',כ"א.
רַבִּי יוֹסֵי בַר יְהוּדָה אִישׁ כְּפַר הַבַּבְלִי אוֹמֵר: הַלּוֹמֵד מִן הַקְּטַנִּים לְמָה הוּא דוֹמֶה? לְאוֹכֵל עֲנָבִים קֵהוֹת וְשׁוֹתֶה יַיִן מִגִּתּוֹ.
וְהַלּוֹמֵד מִן הַזְּקֵנִים לְמָה הוּא דוֹמֶה? לְאוֹכֵל עֲנָבִים בְּשׁוּלוֹת וְשׁוֹתֶה יַיִן יָשָׁן.
תלמוד בבלי מסכת קידושין דף לב עמוד ב  / לג עמוד א
תנו רבנן: מפני שיבה תקום - יכול אפילו מפני זקן אשמאי?
תלמוד לומר: זקן, ואין זקן אלא חכם, שנאמר: (במדבר יא) אספה לי שבעים איש מזקני ישראל;
רבי יוסי הגלילי אומר: אין זקן אלא מי שקנה חכמה, שנאמר: (משלי ח) ה' קנני ראשית דרכו.
איסי בן יהודה אומר: מפני שיבה תקום - אפילו כל שיבה במשמע.
אמר ר' יוחנן: הלכה כאיסי בן יהודה.
ר' יוחנן הוה קאי מקמי סבי דארמאי, אמר: כמה הרפתקי עדו עלייהו דהני.
(תרגום- רבי יוחנן עמד לפני זקנים שאינם יהודיים. לשאלת תלמידיו אמר כי הוא מכבד את ניסיון חייהם העשיר)
ספר החינוך
... לפי שעיקר היות האדם נברא בעולם הוא מפני החכמה, כדי שיכיר בוראו, על כן ראוי לבני אדם לכבד  מי שהשיג אותה, ומתוך כך יתעוררו האחרים עליה.
נכס ולא נטל
בשנים האחרונות עוסקים כלכלנים בארץ ובעולם בשאלת הזדקנות האוכלוסייה. העלייה בתוחלת החיים כתוצאה מהתפתחות הרפואה הביאה לריבוי במספר התושבים הזקנים.
מצב זה מעורר דילמות כלכליות אודות גיל הפרישה, גובה ההפרשה לפנסיה ועוד.
הגדיל לעשות כלכלן שוחר סנסציות שהתבטא בכנס כלכלי כי 'הקשישים בישראל מסרבים למות' ובכך יוצרים נטל כלכלי...
השיח אודות הזקנים מתאפיין למרבה הצער בהסתכלות צרה דרך 'החור שבגרוש'. הדיון נסוב בדרך כלל סביב כדאיות הביטוחים ועלותם. ברקע עומדת השקפת עולם הגורסת כי 'העולם שייך לצעירים' והזקנים נתפסים כבלתי רלוונטיים.
הזקנים מתקשים בדרך כלל לשלוט בטכנולוגיה המתקדמת ובגאדג'טים המהווים את עולמו של הצעיר.
וכך, בעוד הצעירים נתונים במירוץ קדימה אל העתיד, יעדיף הזקן להעלות זכרונות ולספר על חוויותיו בדור אחר.
במצב עניינים שכזה אין פלא שהזקן נתפס כטרחן וכנטל על החברה.
הבעייתיות ברורה. הטכנולוגיה העילית אינה חזות הכל. לניסיון החיים הנצבר של הזקנים משקל שלא יסולא בפז. המשברים שחוו והפתרונות בהם נקטו יכולים להעניק פרספקטיבה רחבה לבעיות עמן מתמודדת החברה כיום. מי שמתייחס לכל זה בזלזול, חוטא בחטא היהירות וצפוי לחזור על טעויות שבמעט הקשבה היה יכול להימנע מהם.
פרשותינו מדגימות את החטא ועונשו. הדרישה להדר ולכבד את הזקן מוסברת כחיונית למכבד יותר מאשר למכובד. יש לצפות, אומר ספר החינוך, כי מי שמכבד את הזקן וניסיון חייו יציב את הזקן כמודל וירצה להידמות לו.
בהתאם לכך נתפס מותם של נדב ואביהוא בניו של אהרון בשיא פריחתם כתמרור אזהרה.
חטאם מוסבר בשאיפתם לדלג על השלבים ולתפוס מקום בכיר יותר בהנהגה. הם מביטים באבא אהרון ובדוד משה ואומרים לעצמם 'אם הזקנים האלו יכולים להנהיג, אנו בוודאי מסוגלים לזה'.
נדב ואביהוא שהיו מוכשרים, צעירים ויפים לא שמו לב למה שמבדיל באמת בינם לבין דור ההורים- ניסיון חיים עשיר של תקשורת נכונה עם הסביבה. את זה ניתן לרכוש רק אחרי שנים ארוכות של התמודדות עם משברים כפי שעמדו בפני משה ואהרון.
נדב ואביהוא התרעמו על מעמדם הנחות מדי לטעמם ובכך הביאו למותם בטרם עת.
יש לזקנים מה למכור, צריך רק לרצות לקנות מהם.