יום ראשון, 21 בדצמבר 2008

ועדה מייעצת לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה - מי חסר?

בימים אלה התפרסם כי סגן ראש הממשלה ושר התעשיה, מסחר ותעסוקה, מר אלי ישי, מינה את הועדה המייעצת לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה.
יש לברך על מינוי הועדה המייעצת.
ברם, בכל זאת משהו קטן ראוי לציון:
בניתוח הפניות הראשונות שהגיעו לנציבות שוויון בעבודה עולה כי כ- 12% מהפניות הינן על רקע אפליה מטעמי גיל (בהשוואה ל- 5% אפליה על רקע לאום, ו- 14% על רקע מגדר, ו- 51% על רקע הריון).
ואולם, ברשימת נציגי הארגונים העוסקים בקידום זכויות לפי חקיקת השויון בעבודה שיש להם נציגות בועדה - ישנם נציגים מארגוני נשים, מארגוני זכויות ערבים, וארגונים אחרים לזכויות אדם ואזרח - אך אין שום נציג לארגון זכויות עובדים מבוגרים וזקנים.
אין אלא להצטער על כך שהשר הנכבד בחר שלא לכלול בועדה נציגים של ארגוני זכויות מבוגרים, דבר שימנע מ"קולם" להישמע באופן בולט ושוויוני בועדה.

יום ראשון, 14 בדצמבר 2008

איך מעודדים מעבידים להעסיק עובדים מבוגרים?

אחד האתגרים המרכזיים בתחום זכויות הזקנים הוא עידוד אנשים מבוגרים להמשיך לעבוד גם בגיל זיקנה - אם וכאשר הם מעוניינים בכך.
בניגוד למציאות בישראל, שבה עדיין יש גיל פרישה חובה, ועדיין "דוחפים" אנשים מבוגרים אל מחוץ לשוק העבודה הפעיל, ברב העולם המערבי כבר הפנימו שהמגמה צריכה להיות הפוכה: לעודד אנשים, שיכולים ומעוניינים בכך, להמשיך לעבוד גם בגיל זיקנה.
AARP - ארגון הגימלאים האמריקאי, יצא ביוזמה בינלאומית ומעניינת, אשר במסגרתה הוא מעניק פרסים למעסיקים שיש להם יוזמות ופעילויות מקוריות שתכליתן לעודד ולשלב עובדים מבוגרים במסגרת ההעסקה שלהם.
לפרטים על הפרס, לפרטים על הזוכים של הפרס השנה, ולקול קורא למועמדים - מכל העולם (כולל ישראל) - ראו בקישור הבא:
http://www.aarpinternational.org/usr_doc/Winter2009_journal.pdf

יום ראשון, 7 בדצמבר 2008

פרמיית ביטוח סיעודי וחברת הביטוח דיקלה

רבים עושים ביטוח סיעודי כדי להגן על עצמם כלכלית מפני מצב שבו יהפכו להיות סיעודיים בעת זקנתם.
רבים סבורים כי עם הפיכתם לסיעודיים - לא יהיו חייבים יותר בתשלום פרמיית הביטוח - שכן "מקרה הביטוח" אכן התרחש.
ואולם, כפי שפורסם ברשימתו של עו"ד חיים קליר (ראו קישור), חברת הביטוח דיקלה סברה אחרת - והמשיכה לגבות פרמיית ביטוח גם מקשישים שהפכו להיות סיעודיים.
רק בעקבות פניה לבית המשפט - קבע זה שאסור לחברת הביטוח דיקלה להמשיך ולגבות את הפרמיה, והורה לה להשיב את דמי הפרמיה שכבר ניגבו.
מה שמעניין וחשוב בסיפור הזה הוא כרגיל העובדה שרק בזכותם של זקנים ובני משפחותיהם שלא ויתרו על זכויותיהם - ניתן היה לחשוף את ההתנהגות הפסולה של חברת הביטוח דיקלה.
לפיכך, כל מי מיכם שמכיר ו/או יודע על אדם זקן שהפך לסיעודי וחברת הביטוח שלו - ובמיוחד חברת הביטוח דיקלה - ממשיכה ו/או המשיכה לגבות ממנו פרמיית ביטוח גם לאחר שהפך סיעודי - זה הזמן לתבוע בחזרה את הכספים!