יום ראשון, 4 באפריל 2010

אושר חוק The Elder Justice Act

בעוד שמרבית תשומת הלב הציבורית ניתנה לעובדה שהרפורמה בביטוח הבריאות אושרה על ידי הנשיא קלינטון והקונגרס האמריקאי, לא ניתנה מספיק תשומת לב לעובדה, שבמסגרת מכלול החקיקה החדש, אושר גם חוק חשוב נוסף הנוגע במישרין לזכויות זקנים.
מדובר על חוק הידוע בשם "חוק הצדק לזקנים" - The Elder Justice Act.
מדובר למעשה בדבר חקיקה העוסק כולו בתחום הידוע כהתעללות והזנחה בקשישים - ומנסה לתת, לראשונה בארה"ב, מענה ברמה הפדרלית לתופעה הקשה הזו.
החוק מתמקד במספר עניינים, פרוצדורליים וכספיים: החוק יוצר גופים חדשים לחלוטין ברמה הפדרלית (מועצה לתיאום פעילות הממשל הפדרלי בתחום ההתעללות וההזנחה של קשישים; הקמת ועדה מיעצת לקידום מדיניות בתחום; חיוב יצירת הנחיות מחקריות לחוקרים ומחקרים בתחום); החוק מקצה כספים המיועדים לקידום הנושא (לרבות הקצאת כספים לטובת מרכזים קליניים לקידום וטיפוח המומחיות הטיפולית והמחקרית בתחום; הקצאת כספים פדרליים לפיתוח תוכניות בתחום כוח האדם במוסדות לזקנים, קידום ופיתוח שירותי הגנה למבוגרים וכן תוכניות להערכת פעילויות שירותים אלה); ולבסוף החוק נוגע גם לסוגיות של הטלת חובת דיווח למשטרה במקרים של מידע אודות הזנחה או התעללות במסגרות מוסדיות לזקנים ויצירת תוכנית פילוט לאומית לבדיקת הרקע הפלילי של כל העובדים במערך השירותים המוסדיים לזקנים.
ימים יגידו האם החוק הזה אכן יצליח לחולל שינוי במציאות העגומה של התעללות והזנחה של זקנים בארה"ב - אך אין ספק שזו יוזמה מעניינת המבטאת מודעות גדלה והולכת לתופעת ההתעללות וההזנחה של זקנים, והצורך להתמודד עימה.
לקישור לחוק והרקע שלו: http://www.elderjusticecoalition.com/legislation.htm