יום שבת, 25 בדצמבר 2010

ynet הרווח שבין הקשיש לטאבו. "כנופיות הירושה" - חדשות היום

לתופעת הניצול הכלכלי של זקנים ישנם פנים רבות.
לקבל תמונה של פן אחד של התופעה ראו הכתבה הבאה המתארת את הנושא בצורה מהימנה:

יום חמישי, 23 בדצמבר 2010

ynet ליצמן: ביטוח סיעודי לכולם; מס הבריאות יעלה - בריאות

סוגיית הכללת האישפוז הסיעודי הממושך בסל שירותי הבריאות היא אחת מסוגיות היסוד של זכויות הזקנים בישראל.
יוזמתו של סגן השר לענייני בריאות הינה יוזמה ברוכה וחשובה, ויש לחזק את ידיו ביוזמה חשובה זו.
הקישור הוא לידיעה העיתונאית בנדון המפרטת את פרטי ההצעה.

יום רביעי, 22 בדצמבר 2010

ועוד על אפליה מטעמי גיל בתעסוקה

סוגיית האפליה טעמי גיל לא יורדת בסדר היום הציבורי.
עוד כתבה מעניינת בנושא, השופכת אור נוסף על חוסר ההגיון הכלכלי - מחד, וההשפלה והפגיעה - מאידך, הכרוכים עם תופעת האפליה מטעמי גיל בתעסוקה.
להלן הקישור לכתבה בעיתון "כלכליסט":

יום שישי, 17 בדצמבר 2010

סיוע רפואי להתאבדות בישראל?

הדיון סביב המתת חסד אקטיבית מתחיל להתחמם גם במדינת ישראל.
ישנן מספר מדינות בעולם, (אורגון ווושינגטון בארה"ב, או הולנד באירופה) אשר מתירות מבחינה חוקית, בנסיבות מסויימות, המתת חסד אקטיבית, או סיוע רפואי להתאבדות (מתן סמכות חוקית  לרופאים לרשום תרופה ממיתה לחולים סופניים אשר תאפשר להם למעשה להתאבד).
במדינת ישראל, הסוגיה לכאורה "הוסדרה" מבחינה חוקית מסגרת חוק הידוע כחוק החולה הנוטה למות משנת 2005.
ואולם, כפי שניתן לראות מכתבה שפורסמה בידיעות אחרונות, הדיון הוא רק בתחילתו.
השאלה היא כמובן האם מדינת ישראל צריכה ללכת בעקבות הולנד ואורגון ולהתיר סיוע רפואי להתאבדות?

יום שישי, 10 בדצמבר 2010

גילנות בניסויים? על מגבלות גילאיות בהשתתפות בניסויים

אחת השאלות המעניינות בתחום האתיקה של הניסויים הוא האם ועד כמה יש להטיל מגבלות אתיות בכל הנוגע למעורבותם של זקנים בניסויים.
מצד שני, ישנה תופעה, שבה חברות תרופות לדוגמא, אינן משתפות זקנים בניסויים שהן עורכות על תרופות שונות.
למצב דברים זה יש באופן פוטנציאלי כמה בעיות:
למעשה לא יודעים מה תופעת הלוואי הייחודיות של התרופות ביחס לזקנים, וגם לא יודעים את האפקטיביות שלהן.
בפועל, במידה והניסוי מצליח כלפי "צעירים" מוכרים אחרי זה את התרופה גם לזקנים - לפחות במקרים מסויימים.
השאלה היא כמובן האם יש בסיס רציוני לשלילת מעורבותם של זקנים בניסויים הללו?
ראו לדוגמא את ההזמנה הבאה להשתתף בניסוי המוגבלת בגיל. האם בבוא היום תוגבל התרופה רק לאנשים מתחת לגיל 70?