יום חמישי, 24 בפברואר 2011

פמיניזם וזיקנה

יום רביעי, 23 בפברואר 2011

ישראל דורון | קשישים אינם שפני ניסוי - מאמרים ודעות - הארץ

לעמדה בנוגע לניסויים רפואיים בזקנים והצורך בהסדרה חוקית ואתית יותר מפורטת, ראו את מאמר הדעה שלי בנדון:

יום שבת, 12 בפברואר 2011

האם אפשר לחייב לתת כבוד להורים זקנים?

סוגיית החובה לטפל ולדאוג להורים זקנים היא סוגיה לא פשוטה מבחינה חוקית ומשפטית.
הרבה פעמים חושבים שחקיקת חוק אולי תהווה פתרון.
הינה דוגמא ליוזמה שכזו בסין. . .השאלה כמובן: האם זה הפתרון החוקי הראוי????

יום רביעי, 9 בפברואר 2011

הצעת חוק חדשה בדבר חובת יידוע זכויות

להלן ידיעה לעיתונות מטעם המשרד לאזרחים ותיקים שבהחלט מעוררת סוגיות חשובות בתחום מיצוי זכויות של זקנים בישראל:
(הודעת המשרד לאזרחים ותיקים לעיתונות 3 בפברואר, 2011)

המשרד לאזרחים ותיקים יזם הצעת חוק מהפכנית שתחייב רשויות ציבוריות למסור מידי שנה למשרד לאזרחים ותיקים מידע בדבר ההטבות והזכויות הניתנות על ידן לאזרחים ותיקים והוא ידאג להעביר המידע לציבור. ההצעה עברה החודש בקריאה ראשונה בכנסת.
ב-2 בינואר הועברה בקריאה ראשונה בכנסת הצעת חוק מהפכנית של המשרד לאזרחים ותיקים לאחר שקיבלה את תמיכתה של הממשלה בועדת שרים לענייני חקיקה. ע"פ חוק זה, רשויות ציבוריות יחויבו להעביר לידי המשרד נתונים בדבר זכויות האזרחים הותיקים, הניתנות על ידן. המשרד ידאג להעביר את המידע ישירות לאוכלוסייה זו. בין הגופים שיחויבו ביידוע אקטיבי בראשית כל שנה: המוסד לביטוח לאומי, העיריות והמועצות המקומיות, מוסדות הבריאות, ועוד.
תמונת המצב העגומה כיום בישראל הינה שאזרחים ותיקים רבים אינם מודעים כלל לזכויות או להטבות המגיעות להם בשל גילם, ועקב כך זכויות רבות של ציבור זה אינן ממוצות. כעדות לבעיה הקשה, עומדות כ-150 אלף פניות של אזרחים ותיקים שהגיעו למוקד המידע של המשרד (*8840) בשנת 2010, כ-67% מהן עוסקות בבירור על זכויות. לנוכח תמונת המצב, המשרד לאזרחים ותיקים, האמון על אוכלוסיה זו, יזם את הצעת החוק חסרת התקדים, שתביא להעלאת המודעות בדבר זכויות והטבות, שעצם המודעות אליהן ומיצויין יביאו לשיפור משמעותי בחיי בני גיל הזהב. מדובר במידע כדוגמת אובדן זכויות במעבר מקצבת נכות לקצבת זיקנה, תוספת שעות סיעוד במקרה של החמרה במצב הבריאותי, קצבאות מיוחדות לעולים חדשים בני גיל הפרישה, פטור מלא מארנונה לבעלי השלמת הכנסה, סבסוד עלויות של תרופות לבעלי השלמת הכנסה ותוספת שעות שיקום או סיעוד למי שאושפז בבית החולים.
סגנית השר לאזרחים ותיקים, ד"ר לאה נס, אמרה כי "חוק זה מהווה למעשה פתרון ראוי שישפר באופן משמעותי את מצבם של האזרחים הותיקים בישראל, שלא יודעים מה מגיע להם. מדובר בזכויות שאינן מפורסמות כלל או שפרסומן הוא במקומות מצומצמים שאינם נגישים לקהל הרחב, ובוודאי שלא לקשישים. הפתרון לבעיה זו נחוץ ודורש פרסום באחד האפיקים המקובלים . זוהי חובתנו לאזרחים הוותיקים, דור המייסדים של המדינה."
מהמשרד לאזרחים ותיקים נמסר כי עם אישור החוק על ידי הכנסת בקריאה שלישית יותקנו לחוק זה תקנות ספציפיות בדבר אופן היידוע. "בכוונתנו לבצע בקרה על חוק זה ולפרסם אחת לשנה דין וחשבון בדבר יישום חובת מסירת המידע על ידי הרשויות הציבוריות".