יום שני, 29 באוגוסט 2011

?החזית הבאה: ילדים מול קשישים

כבר ציינו בעבר שיש כאלה המנסים לעצב את השיח הציבורי סביב צדק חברתי כשיח של עימות בין דורי.

העניין הוא שכמו דברים רבים אחרים, הסוגיה איננה "ניטרלית" או "אובייקטיבית" אלא נתונה להבניה חברתית.

זקנים אינם "נגד" צעירים, וביטוח סיעוד אינו חייב לבוא על חשבון טיפול בילדים.

גם זה וגם זה הוא חשוב, ודווקא ההכרה בקשרים הבינדוריים יכולים להכיר במחויבות הבסיסית שיש למדינת הרווחה לדאגה האונברסלית לכל חלקי האוכלוסייה: ילדים, נשים, זקנים, וחולים - כאחד, ולא האחד על חשבון השני.

זה אבל כמובן לא מפריע למי שמעוניין להעצים את הפיצול והבידול החברתיים (ובכך להחליש את העוצמה הפוליטית של המאבק), ולנסות ולהציג צדק חברתי כמאבק בין דורי.

לזווית מעניינת בנדון ראו את המאמר הבא:


גילנות במלגות אקדמיות

אחד התחומים בהם הגילנות פושה בהם עד מאוד היא האקדמיה והמלגות האקדמיות ללימודים אקדמיים.
ראו הקול קורא למלגות מטעם קרן וקסנר שמשום מה סוברת שהחיים נגמרים בסוף שנות הארבעים:


יום שלישי, 9 באוגוסט 2011

דוח על היחס של המשפט לזקנים

הצורך לבחון ולעצב את המדיניות המשפטית כלפי זקנים זוכה לתאוצה בכל רחבי העולם.

בימים אלה התפרסם דוח חשוב ביותר מטעם המועצה המשפטית של פרובינצית אונטריו בקנדה העוסק כל כולו בנושא זה.

מדובר על דוח מקיף ביותר, המאמץ גישה חשובה וייחודית "אנטי גילנית" של המשפט כלפי הזקנים.

מומלץ ביותר:


יום חמישי, 4 באוגוסט 2011

ואיפה הזקנים במאבק לצדק חברתי

אחת הדילמות סביב המאבק החברתי החשוב המתרחש בימים אלה היא שאלת "של מי המאבק"?
האם המאבק הוא של "צעירים", שאינם מסוגלים לרכוש דירה? שתלויים בהורים למחייה וללימודים? שכאילו נשכחו מהזירה החברתית?
או האם המאבק הוא של כלל החברה הישראלית: של נכים, נשים, אנשים עם מוגבלות, ערבים?
האם, לדוגמא, העלאת דרישות לצדק חברתי של זקנים מהווה "תפיסת טרמפ" של זקנים שכבר "זכו לחלקם ההוגן" בעוגה, או דווקא הצטרפות ראויה המבטאת סולידריות בין-דורית ראויה?
הדעות בנושא זה אינן חד משמעיות, ובקרב ארגוני זכויות זקנים נשמעות דעות מגוונות.
בחילוקי הדעות הללו יש לזכור שתי נקודות מרכזיות:
האחת: הזקנים של מחר הם הצעירים של היום. במילים אחרות, כל מאבק לצדק  חברתי ל"צעירים" בסופו של דבר מקרין גם על זכויותיהם העתידיות, דהיינו, על זכויותיהם בזיקנה. לפיכך, ראוי וצודק לתמוך במאבקים לצדק חברתי מתוך ראיה רב ובין דורית בהכרה של הקשר הבין דורי בנדון.
השניה: הצעירים של היום קשורים באופן הדוק לזקנים של היום: במסגרת העברות בין דוריות צעירים רבים נהנים מתמיכה של הוריהם, בין ברמה הכלכלית, ובין ברמה המשפחתית והאישית. יש לזכור כי התשתית החברתית, האקדמית, הכלכלית, והפוליטית - שבזכותה יכולים ה"צעירים" של היום להפגין, למחות, ולדרוש את הצדק החברתי הצודק - הוא תוצר של עבודה קשה (טובה יותר או טובה פחות - אבל עדיין עבודה קשה) של ה"זקנים" של היום.
לפיכך, טעות תהיה לסווג מאבק במונחים של "צעירים" או "זקנים" שכן בסופו של יום "צדק חברתי" הוא צדק שחוצה גבולות גיל כאלה ואחרים, והוא מאבק לצדק כלל חברתי. לכן ברור ש"הזקנים" תומכים במאבק הנוכחי, וכי המאבק הזה הוא גם מאבק שלהם לא פחות מכך שהוא מאבקם של הצעירים.
ראו ההזמנה להפגנה למטה ותשקלו להצטרף: