יום חמישי, 25 בספטמבר 2008

על יום הזקן הבינלאומי

יום הזקן הבינלאומי מצויין כל שנה בראשון לאוקטובר. בכל רחבי העולם מתקיימים כנסים ואירועים לציון יום זה, אשר במסגרתו מכבדים את מקומם ומעמדם של הזקנים בחברה.
הציון של "יום הזקן הבינלאומי" - נקבע במסגרת החלטה של עצרת האומות המאוחדות 45/106 מיום 14 בדצמבר 1990. ההחלטה להקדיש יום ייחודי למען הזקנים היתה חלק ממימוש "תוכנית וינה לפעולה בתחום הזיקנה" שאומצה בשנת 1982 במסגרת הכינוס העולמי בתחום הזיקנה.
יצויין כי מאז, התקיים כבר הכינוס העולמי השני בתחום הזיקנה, בשנת 2002 במדריד, שם הוכנה תוכנית מעודכנת ומקיפה הרבה יותר.
באופן מפתיע, למרות הכינוסים הבינלאומיים אודות הזיקנה, הצהרות ביחס לזכויות הזקנים - עד היום טרם הוכנה אמנה בינלאומית מחייבת בתחום זכויות הזקנים.
בשנים האחרונות, גם בישראל מציינים את יום הזקן הבינלאומי, אבל הואיל ולרב הוא "נופל" על תקופת החגים, הוא "נחגג" בפועל, כמו שאומרים: "אחרי החגים" . . .

יום שני, 15 בספטמבר 2008

המרכז הארצי למיצוי זכויות גמלאים

סיכום חודש למרכז הארצי למיצוי זכויות גמלאים - כפי שדווח על ידי דוברת המשרד לענייני גימלאים:
במהלך חודש הפעילות הראשון, מאז נחנך המרכז, פנו יותר מ-32 אלף גמלאים ובני משפחותיהם במגוון של תחומים למרכז הארצי (הגימלאפון), שמספרו 8840*.
המשרד לענייני גמלאים הקים ב 11.07.2008 את המרכז הארצי למיצוי זכויות גמלאים. אנשי המרכז קיבלו עד כה מספר שיא של יותר מ-32 אלף פניות של גמלאים ושל בני משפחותיהם. פעילי המרכז נתנו מענה לפניות של גמלאים ובני משפחותיהם, היפנו אותם למומחים וליועצים מקצועיים וליוו את הפונים עד לקבלת התשובה.
בעצם מעל ל-40% מהפניות כבר נענו וטופלו.
נתון חשוב נוסף הוא שכ-54% מהפונים היו דוברי רוסית (17,831 פניות).הפניות למרכז התקבלו באמצעות: טלפון, פקס, דואר ודואר אלקטרוני. לב המרכז היה המוקד הטלפוני, אשר נתן מענה ב-5 שפות (עברית, ערבית, אנגלית, אמהרית ורוסית) במספר *8840, בימים א'-ה', בין השעות: 08:00-20:00.
מעיבוד הנתונים שהגיעו במהלך חודש פעילותו של המרכז הארצי למיצוי זכויות גמלאים (נכון להיום) עולה:
* אנשי המרכז הארצי למיצוי זכויות גמלאים קיבלו עד כה 32,590 פניות.
* מפילוח הפונים עולה כי מעל ל-54% מהפונים היו דוברי רוסית (17,831 פניות).
* נעשה קמפיין הסברה ברדיו ובעיתונות בשפה הערבית ובכל זאת ישנו מספר פונים בשפה זו 0.3% מהפניות.
* למרות הכמות הרבה הסתיים הטיפול הראשוני ב- 13,490 פניות, כ-40% מהפניות שהתקבלו.
* בפילוח על פי נושאים של הפניות שטופלו עולה כי קרוב ל-38% מהפניות שטופלו הגיעו מניצולי שואה או בני משפחותיהם, בנוגע לזכויותיהם. 12% עסקו בנושא זכויות וקצבאות של ביטוח לאומי וכמעט 1 מכל 10 גמלאים שטופלו פנה בנושא הפיננסי, בעיקר לגבי עמלות הבנקים ולגבי הפנסיה.
* במהלך חודש אפריל הקים המשרד לענייני גמלאים את המוקד למאבק באלימות כלפי זקנים, בעקבות הנתונים הגבוהים של אלימות וריבוי מקרי תקיפה כלפי זקנים. בתוך כחודש הגיעו אלפי פניות למוקד. בחודש הפעילות הראשון של המרכז הארצי למיצוי זכויות גמלאים הוגדר כי פניות בנושא אלימות יהיו בעדיפות עליונה מבחינת הטיפול. בשלב זה ניכרת ירידה חדה בפניות בנושא אלימות כלפי זקנים, כשעד כה הגיעו כמה עשרות פניות בלבדבנושא, כשמתוכם כבר טופלו 34 פניות.

יום שבת, 13 בספטמבר 2008

על גזירות וקיצוצים - חוק ההסדרים לשנת 2009

לפני מספר שבועות הגיש משרד האוצר את מסמך העקרונות לקראת הכנת תקציב שנת 2009 וחוק ההסדרים הנלווה לו.
במסמך זה נכללה שורה ארוכה של פגיעות קשות ביותר בציבור הגימלאים, לרבות שינוי מהותי במבנה קצבאות הזיקנה (במקום קצבאות זיקנה הנתונות באופן אוניברסלי וללא מבחן הכנסה - מעבר למבחן הכנסה לכל זקן עד לגיל 85 !!!); דחיית העלאת קיצבת הזיקנה בניגוד להחלטת הממשלה, הפחתת קצבת השאירים על ידי השוואת זכויות האלמנה והאלמן - אבל לכיוון הנמוך מבין השניים, ועוד גזירות רבות אחרות.
באופן לא מפתיע, רבות מהגזירות בוטלו במסגרת הדיון בממשלה אודות התקציב - אבל, גם אחרי הדיון בממשלה, נותרו מספר גזירות מהותיות במסגרת התוכנית הממשלתית.
במסגרת זו, לדוגמא, נותרה בעינה התוכנית לפגוע בגמלאות הסיעוד באופן שבניגוד למצב כיום שבו מי שהנכסתו עולה על 75% מהשכר הממוצע במשק יהיה זכאי לגימלת הסיעוד, בעקבות המצב המוצע ינוכה מאדם שכזה סך של 4.5% על כל 180 ש"ח ליחיד או 270 ש"ח לזוג, דבר שבפועל יפחית את שיעור הזכאות לסיוע ביתי, בעיקר לבני מעמד הביניים; כך לדוגמא, נותרה בעינה הקביעה כי שיפוי המדינה בגין הענקת ההנחה בארנונה לזקנים יבוטל - דבר שיטיל ספק ביחס ליכולתן של רשויות מקומיות עניות להעניק הנחות בארנונה לזקנים.
פעולות משרד האוצר והגזירות המוטלות על אוכלוסיית הזקנים במציאות שבה אוכלוסייה זו עדיין סובלת מעוני ומצוקה בשיעורים גבוהיים היא פשוט בלתי נסבלת וראוי להילחם בה בכל דרך אפשרית.