יום שלישי, 17 בפברואר 2009

על כשלון הגימלאים

תוצאות הבחירות ידועות.
לכל מי שזכויות הגימלאים חשובות - הלב לא היה יכול שלא לדאוב בשל כשלון הגימלאים.
יחד עם זאת, ברמה מסויימת מפלגת גיל "הרוויחה" את התבוסה שלה.
אינני מתכוון לפילוג הפנימי, לחשדות אודות שחיתות פנימית, ולקולות הצורמים שעלו מאופן התנהלות הסיעה בהקשרים שאינם נוגעים לזכויות הזקנים.
אני מתכוון בעיקר לפעילות - אי חוסר הפעילות המספק - בכל הנוגע לקידום האג'נדה הפוליטית שבגינה הסיעה נבחרה. בסופו של יום, המפלגה לא הותירה חותם של ממש ולא הצליחה לשנות את מצבם ומעמדם של הזקנים בישראל. סוגיות מרכזיות נותרו לא פתורות, כגון רמת קצבאות הזיקנה או מימון האשפוז הסיעודי הממושך.
ברמה מסויימת, המפלגה אף גרמה נזק: ככל הנראה בעתיד הנראה לעין אין סיכוי כי מפלגת גמלאים תצליח לשחזר את ההצלחה האלקטורלית ולעבור שוב את אחוז החסימה לכנסת; ועצוב מכך, ברמה מסויימת הכעס והאכזבה מהמפלגה אף העצימו את הסטראוטיפים השליליים אודות הזקנים ואודות הזקנה.

יום ראשון, 8 בפברואר 2009

בחירות וזכויות זקנים

בעוד מספר ימים יתקיימו הבחירות הארציות לפרלמנט הישראלי - הכנסת.
בבחירות הקודמות, נעשתה היסטוריה, בשעה שמפלגת הגימלאים הצליחה להכניס שבעה מנדטים לכנסת.
באופן מצער, הצלחה היסטורית זו לא תורגמה להצלחה חברתית או משפטית, ולא הביאה עימה שינוי של ממש במצבם הכלכלי והחברתי של הזקנים בישראל.
מדובר על סוגיה מעניינת ברמה של הפוליטיקה של הזיקנה, מדוע מפלגה שכל תכליתה היתה לחולל שינוי במצבם של הזקנים בישראל - בסופו של דבר לא הצליחה לעשות כן.
כשלון זה איננו צריך לגרום לכל מי שזכויות הזקנים חשובות לו, להמשיך ולבחון את מצעי הבחירות של המפלגות השונות, ובין יתר הפרמטרים הרלבנטים, לבחון את עמדותיהן ביחס לזכויות הזקנים. לדוגמא, בחינת עמדתה של המפלגה שאתם שוקלים להצביע עבורה בנושאים כמו - שיעור קצבת הזיקנה הבסיסית לזקנים; צורת המימון והתמיכה באשפוז הסיעודי הממושך; אופן הקצאת המשאבים לשירותים חברתיים המעניקים שירותים לזקנים - הם רק מקצת הנושאים שניתן לחפש או לדרוש את ההתייחסות של המועמדים - בכדי לגבש עמדה בתחום.
שיהיו בחירות הוגנות, ומי ייתן שהמפלגה שתיזכה אכן תפעל לקידום זכויות הזקנים בישראל.