יום שני, 28 באוגוסט 2017

זקנים במצבי חירום - האם באמת אנחנו מוכנים?

התמונות הקשות שעלו באינטרנט ודווחו בעיתונות סביב האסון של הסופה "הארווי" העלו שוב את מידת המוכנות החברתית להגנה על זקנים במקרים של אסונות טבע או מקרי חירום אחרים (שריפות או מלחמות).

התמונה הקשה הזו, שנלקחה מהדיווח העיתונאי ב- YNET (להלן הקישור):
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5008833,00.html

מצביעים שוב על מציאות לפיה באופן מצער, במקרים רבים, זקנים ננטשים ו/או נזנחים או פשוט נשכחים במקרי חירום.
באופן מצער, בניגוד לאוכלוסייות אחרות, הזקנים - במיוחד אלה שהינם סיעודיים או תשושי נפש - אינם מסוגלים לדאוג לעצמם בכוחות עצמם במקרי החירום הללו. אם מי שמופקדים על בטחונם ובריאותם לא ימלאו את תפקידם, התוצאה תהיה תמונות כמו אלה שניתן לראות לעיל.
בנוסף לכך יש לזכור כי לא ניתן לתת מענה לצרכים של זקנים אלה בשעות חירום מבלי שנעשתה הכנה לכך מראש. לתת מנעים לעשרות או מאוד זקנים סיעודיים או תשושים בטווח זמן קצר - הינו משימה בלתי אפשרית אם לא  נעשתה לשם כך הערכות מראש, ואם לא בוצעו ההכנות וההערכויות הנדרשות לשם כך.
במדינת ישראל, שבאופן מצער, למודת מלחמות, ישנם תוכניות לשעת חירום להגנה על זקנים בקהילה - בכלל, ועל זקנים במסגרות מוסדיות - בפרט. השאלה עד כמה המוסדות והארגונים מוכנים לאסונות טבע אחרים, כגון רעידות אדמה, הפסקות חשמל, הצפות, או דברים דומים.

יש לקוות כי המראות הקשים מטקסס יעוררו את כל האחראים לכך בישראל לוודא ולבחון מחדש את מידת ההערכות של המסגרות המוסדיות ומערך השירותים למקרים של אסונות טבע, ומידת היכולת לשמור ולהגן על הזקנים באירועים אלה.

יום רביעי, 16 באוגוסט 2017

הזכות להצביע ברשויות מקומיות

 הסוגיה של בחירות של אזרחים ותיקים - בכלל, וסוגיית הזכות להצביע של אזרחים ותיקים השוהים במסגרות מוסדיות כגון בתי אבות , דיור מוגן או בתי חולים, היא סוגיה מרתקת ובעלת חשיבות חברתית רבה.
על מנת שאזרחים ותיקים יוכלו לממש את זכויותיהם הפוליטיות, ולהשפיע על החברה ועל זכויותיהם, הם חייבים להיות נגישים להליכי ההצבעה.
יחד עם זאת, במידה וקלפיות אינן נגישות, או שאינן ממוקמות במקום נגיש, הדבר יוצר חסם אפקטיבי בפני זקנים להשתתף בבחירות.
תיקון שנעשה לאחרונה בחוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מספר 48) התשע"ז 2017, מוסיף התייחסות חשובה לעניין זה.
התיקון נוגע למעונות לזקנים כמשמעותם בחוק הפיקוח על המעונות, וכן על דיורים מוגנים כמשמעותם בחוק הדיור המוגן.
החוק החדש קובע כי תהיה חובה להציב קלפיות במסגרות הללו (בהנחה שיש בהם מעל 50 דיירים) וכי לדיירים הותיקים תהיה הזכות להצביע בבחירות לרשויות המקומיות בקלפיות שיוצבו במוסדות הללו.
התיקון מוסיף ומבהיר כי הדבר נכון גם למאושפזים בבתי חולים, שגם שם תוטל חובה להצבת קלפיות באופן שתאפשר למאושפזים בהם למלא את זכותם האזרחית ולהשתתף בבחירות המקומיות במסגרת הקלפיות שיוצבו בבתי החולים עצמם.
תיקון זה הינו חשוב שכן מצטרף להבנה כי אזרחים ותיקים השוהים במסגרות מוסדיות עשויים למצוא עצמם מודרים מהליכי הבחירות לרשויות המקומיות במידה והקלפיות לא יוצבו במוסד עצמו
יש לברך על התיקון ולקוות כי אכן האזרחים הותיקים יממשו את זכותם להצביע במסגרת הקלפיות שיוצבו במוסדותיהם.