יום חמישי, 12 במרץ 2009

הישג נוסף במאבק נגד אפליה מטעמי גיל

אפלייתם של עובדים מבוגרים ממשיכה להתרחש, והמאבק כנגדה הינו ממושך ולא פשוט.
בימים אלה ניתן פסק דין על ידי בית הדין האזורי לעבודה אשר מהווה תמיכה נוספת במאבק זה.
בית הדין ביטל פיטורי גננות ברשת הגנים של אגודת ישראל בשל הפליה מחמת גיל.
בשנת 2003 שלחה רשת הגנים של אגודת ישראל הודעות פיטורים לכל עובדותיה שצברו מעל 25 שנות ותק. לאחר מסירת הודעת הפיטורים, הודיעה הרשת כי תאפשר לתובעות לשוב לעבודתן באם תוותרנה על שנות הוותק והזכויות הנגזרות מהן מעבר לשתיים עשרה שנות ותק. כנגד הודעה זו פנו העובדות לבית הדין האזורי לעבודה.
בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב יפו קבע, כי הפגיעה בשכרן של הגננות, והפחתת שנות הוותק שלהן לשתים עשרה שנים נעשו בניגוד לדין ותוך הרעה חד צדדית של תנאי העסקתן.
חשוב מכך, נקבע, כי יש לראות בפיטורים והרעת תנאים המושתתים על ותק, שהוא נתון תואם גיל, אפליה עקיפה ופסולה מחמת גיל, וכן כי התנהגות הנתבעת משקפת דעה קדומה המתייחסת לגילן של התובעות ומהווה הפליה ישירה בשל גיל.
המסר הוא ברור: אל תתפשרו במידה ומפלים אתכם בתעסוקה מפאת גילכם.

אין תגובות: