יום שני, 30 במרץ 2009

ארנונה ומוסדות לזקנים

סוגיית הארנונה שצריכים או לא צריכים מוסדות לזקנים לשלם מעוררת שאלות מגוונות.
האם בתי אבות צריכים לשלם ארנונה?
לפי איזה תעריף?
האם יש הבדל בין המוסדות השונים? והאם לדוגמא דיורים מוגנים צריכים להיחשב כ"דירות" ולפיכך הארנונה לא רק שצריכה להיחשב ל"מגורים" אלא גם לקבל את ההנחות המוענקות לזקנים.
בימים אלה התפרסם כי ביהמ''ש המחוזי בחיפה קיבל עתירה של עמותת העדה היהודית ספרדית בחיפה, וקבע כי החל משנת 2008 היא פטורה מתשלום ארנונה עבור שטח מעון היום לקשישים שבהנהלתה.
באופן טבעי, החיוב בארנונה מקרין במישרין על העלויות של הפתרון המוסדי לזקנים, ולפיכך כל הקלה או פטור, אמורים בסופו של דבר להקל את הנטל הכספי הכרוך בפתרון מוסדי.

אין תגובות: