יום רביעי, 20 באוקטובר 2010

אפליה מטעמי גיל בתעסוקה - עליה בהיקף התלונות

דוח חדש של נציבת שוויון הזדמנויות בתעסוקה חושף כי יש עליה בהיקף התלונות אודות אפליה בתעסוקה - בכלל, ואפליה בגיוס לעבודה של עובדים מבוגרים - באופן ספציפי.
כפי שדווח באתר YNET:
"גורם מרכזי נוסף לאפליה, לפי התלונות שהתקבלו בנציבות, היא אפליית מועמדים בגלל גיל - לרוב, מועמדים שלא התקבלו לעבודה בגלל היותם מבוגרים "מדי". לא פחות מ-12% מהתלונות עסקו בנושא הזה. "אפלייה בשל גיל הפכה לבעיה חברתית רחבה", מציינת קניג."
לדיווח המלא ראו:

אין תגובות: