יום שלישי, 12 באוקטובר 2010

סקירת המוסד לביטוח לאומי אודות קצבאות זיקנה, שאירים וסיעוד

מידי שנה מפרסם המוסד לביטוח לאומי מסמך המהווה סקירה שנתית אודות פעילותו.
המסמך הינו מקור עשיר מידע והבנה אודות המגמות השונות בתחום הביטחון הסוציאלי בכלל, ובתחום הזיקנה פרט.
בין היתר כולל המסמך סקירה אודות המגמות השונות בתחום קצבאות הזיקנה, השאירים, וסיעוד.
להלן הקישור לדוח הספציפי ביחס לזיקנה:

אין תגובות: