יום שלישי, 30 ביוני 2009

ועוד על פיקוח על אפוטרופסים

כבר התייחסנו בעבר לסוגיות המורכבות של אפוטרופסות על זקנים.
במקומות רבים ציינו כי באופן מצער, במקרים מסויימים, ניתן לזהות "קלות בלתי נסבלת" שבה ממנים אפוטרופסים על אנשים מבוגרים וזקנים - כל זאת תוך נפילה לסטריאוטיפים שליליים של הזיקנה, וללא מודעות להשלכות מרחיקות הלכת מבחינה משפטית של מינוי אפוטרופוס על אדם מבוגר.
ואולם, הבעיות הקשורות עם האפוטרופסות אינן נוגעות רק לעצם ההצדקה במינוי האפוטרופוס, אלא גם מה שנעשה לאחר המינוי.
באופן מצער, אין כיום כמעט שום דרישות ו/או פיקוח בקרה יעילים על האפוטרופסים שבית המשפט ממנה. מבקר מדינה התריע על העדר הבקרה והפיקוח היעילים בתחום זה כבר לפני שנים - אך בפועל לא נעשה הרבה לשינוי מהותי של תחום זה.
לפיכך, אין זה מפתיע כי בימים אלה התפרסם ב"הארץ" ידיעה אודות החשיפה של תופעת ניצול כלכלי וגזל של כספים חסויים הנתונים לאפוטרופסות בידי שהיו אמורים להגן על זכויותיהם:
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1096711.html
הגיע העת כי המשרדים האחראיים לנושא, כלומר, משרד המשפטים ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים, יפעלו באופן רציני לשינוי איכות ורמת הפיקוח והבקרה בתחום, שאם לא כן, זקנים חסויים ימשיכו ליפול למצבי ניצול ועושק מצד האפוטרופסים שלהם.

אין תגובות: