יום ראשון, 10 בפברואר 2013

האם ניתן להוציא זקנה בניגוד לרצונה מביתה גם כאשר זה לטובתה?


להלן עדכון מהצלחה נוספת של עמותת המשפט בשירות הזיקנה:
זקנה חסויה וערירית תישאר לגור בביתה ולא תועבר למוסד בניגוד לרצונה, כל זאת באמצעות הליך משפטי שהוביל לסיוע כספי ומתן שירותים בבית מטעם מדינת ישראל:
בג"צ 1192/12 פלונית ועמותת המשפט בשירות הזיקנה נגד עיריית חיפה, משרד הרווחה, משרד הבריאות, הקרן לטיפול בחסויים והמוסד לביטוח לאומי
העמותה הגישה עתירה לבג"צ הנ"ל. בזכות העתירה הצליחה העמותה, להשאיר את האישה החסויה בביתה ולמנוע העברתה למוסד לצמיתות:
העמותה עתרה בשמה של אישה כנגד הוצאתה בצו לפי חוק הגנה על חוסים למחלקה סגורה
לתשושי נפש בבית אבות. פלונית בת ה-68, ערירית, התקיימה מקצבת זיקנה והשלמת הכנסה בלבד ולא יכולה היתה להמשיך לשלם עבור המטפלת הביתית הצמודה ועל כן רשויות הרווחה ביקשו להעבירה למסגרת מוסדית לצמיתות. העמותה ייצגה את פלונית היות וסיפורה האישי הינו עקרוני וסיפורם של רבים אחרים לפיהם המדינה מוכנה לממן "קוד" את עלות השהות בבית אבות על סך כ- 10,000 ₪ לחודש אך אינה מוכנה להשלים את הסכום החסר לפלונית כ- 1,000 ₪ מדי חודש כדי להמשיך ולהתגורר בביתה ולקבל טיפול ההולם את צרכיה. בתחילה בית המשפט העליון קבע בצו זמני שמשרד הרווחה ועיריית חיפה יממנו באופן מלא את כל שהותה במרכז היום לזקנים תשושי נפש, כמו כן בעקבות העתירה  נערך  מיצוי זכויות מחודש בעניינה והצלחנו להעלות משמעותית את הכנסותיה באלפי שקלים לחודש בזכות המעבר מגמלת סיעוד לגמלת שירותים מיוחדים בשיעור מקסימאלי.
בעקבות העתירה המדינה הציעה פתרון אשר מחד ישאיר את החסויה לגור בביתה  ומצד שני יצמצם עלויות העסקת המטפלת בסופי שבוע. סוכם כי החסויה תמשיך לגור בביתה 6  ימים בשבוע. אחת לשבוע החסויה תשהה בנופשון במסגרת מוסדית כדי לאפשר חופשה לעובדת הזרה, במימון משרד הבריאות או משרד הרווחה. כמו כן החסויה תמשיך לבקר במרכז היום פעמיים בשבוע במימון מלא, ללא השתתפות עצמית, של משרד הרווחה ועיריית חיפה.  בשל ההגעה לפתרון העתירה מיצתה עצמה ולפיכך נדחתה. 
הגם שהעתירה נדחתה בפועל מדובר בהישג תקדימי ממש, מכיוון שעד לפרשה זו חסויים שלא היה בידם המשאבים הכספיים לממן טיפול ו/או השגחה צמודים נאלצו לעבור למסגרת מוסדית בניגוד לרצונם. מדובר בפרשה אשר תוצאתה המעשית היא ביטוי לאפשרות הקיימת בפועל להשארת זקנים עריריים ועניים בקהילה ולא במוסדות.
לפסק הדין:  http://www.elderlaw.org.il/files/file_4587.doc

אין תגובות: