יום רביעי, 1 בפברואר 2012

אתיקה של ייצוג זקנים

הסוגיה של זהות הלקוח הינה אחת הסוגיות אתיות המרכזיות בתחום ייצוג משפטי של זקנים.
במקרים רבים, הלקוחות הזקנים מגיעים למשרדי עורכי הדין מלווים בילדיהם הבוגרים.
במקרים רבים, ילדיהם הבוגרים מעורבים במישרין בהליכי מתן הייעוץ המשפטי: הם נוכחים בפגישות, הם שואלים שאלות, ולעיתים אם אף אלה המשלמים את שכר הטרחה או מעורבים בקבלת ההחלטות.
השאלה היא מה היא המחויבות האתית של עורכי הדין כלפי הזקן, לעומת כלפי בני משפחתו או צדדים שלישיים נוספים?
בימים אלה פורסם ב"הפרקליט" מאמר חדש של עו"ד מיטל סגל-רייך ושל הח"מ בנדון:
המאמר מציג מספר חלופות למתן מענה לדילמות המתוארות לעיל, וסוקר את הספרות בתחום.
קריאה מהנה.....

אין תגובות: