יום שלישי, 24 בינואר 2012

איסור אפליה מטעמי גיל במכרזים

רצ"ב הצעת חוק לתיקון חוק המכרזים המציעה להוסיף את איסור האפליה מטעמי גיל במכרזים.
מדובר בהצעת חוק חשובה, המצטרפת לשורה ארוכה של תיקוני חקיקה חדשים יחסית אשר מבקשים לתקן עיוות חקיקתי היסטורי, שבמסגרתו חוקי זכויות אדם שאסרו אפליה, לא כללו בחובם את איסור האפליה מטעמי גיל. יש לקוות כי הכנסת תאמץ ותאשר הצעת חוק זו.

אין תגובות: