יום שני, 29 באוגוסט 2011

?החזית הבאה: ילדים מול קשישים

כבר ציינו בעבר שיש כאלה המנסים לעצב את השיח הציבורי סביב צדק חברתי כשיח של עימות בין דורי.

העניין הוא שכמו דברים רבים אחרים, הסוגיה איננה "ניטרלית" או "אובייקטיבית" אלא נתונה להבניה חברתית.

זקנים אינם "נגד" צעירים, וביטוח סיעוד אינו חייב לבוא על חשבון טיפול בילדים.

גם זה וגם זה הוא חשוב, ודווקא ההכרה בקשרים הבינדוריים יכולים להכיר במחויבות הבסיסית שיש למדינת הרווחה לדאגה האונברסלית לכל חלקי האוכלוסייה: ילדים, נשים, זקנים, וחולים - כאחד, ולא האחד על חשבון השני.

זה אבל כמובן לא מפריע למי שמעוניין להעצים את הפיצול והבידול החברתיים (ובכך להחליש את העוצמה הפוליטית של המאבק), ולנסות ולהציג צדק חברתי כמאבק בין דורי.

לזווית מעניינת בנדון ראו את המאמר הבא:


אין תגובות: