יום שישי, 22 ביולי 2011

גילנות בהליכי הוצאה לפועל

בימים אלה יצא לאור עלון המידע "עת הסיוע": ביטאון האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.
אחד המאמרים היפים המצויים בו הינו מאמרה של עו"ד מיטל סגל-רייך, העוסק במימדים הגילניים של הליכי הוצאה לפועל.
כך לדוגמא מתואר מקרה בו במסגרת הליכי הוצאה לפועל ובקשה לביטול זמני של צו עיכוב יציאה מן הפועל של איש עסקים שנקלע לקשיים, החליט יו"ר ההוצאה לפועל להעתר לבקשה בכפוף להמצאת ערבים אשר גילם הכרונולוגי הוגבל  לגיל 55 בלבד.
החלטות מסוג שכזה מעוררות את מופעיה השונים של תופעת הגילנות במערכת המשפט והסיבות להמשך קיומה.
מאמר חשוב ומעניין לכל העוסקים בזכויות הזקנים: