יום רביעי, 7 ביולי 2010

תיקון חשוב לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה

בימים אלה אישרה הכנסת בקריאה שניה ושלישית תיקון חשוב לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה (תיקון מס' 15). התיקונים כוללים העברת חובת ההוכחה על מעביד שדרש במישרין או בעקיפין מעובד או מדורש עבודה מידע בנושא שההפליה שלו אסורה על פי החוק- שאכן לא הפלה את העובד. המשמעות של תיקון זה היא, לדוגמא, שעצם הדרישה של מעביד לדעת את גילו של המועמד לעבודה - תיגרום לכך שעל המעביד יהיה להוכיח שלא היפלה את המועמד מפאת גילו. זוהי התקדמות חשובה נוספת במניעת והתמודדות עם תופעת האפליה מטעמי גיל.

אין תגובות: