יום ראשון, 2 במאי 2010

הפליה מחמת גיל בעת פיטורין בבנק לאומי ועמדת נציבות השוויון

כפי שדווח ברשימת התפוצה של האגודה לזכויות האזרח בישראל, ביום 15.4.10 הגישה נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה במחוז ת"א, עמדה לבית הדין האיזורי לעבודה, התומכת בתביעה של עובד, שפוטר מבנק לאומי. העובד החל לעבוד בבנק בהיותו בן 57, והוחתם על חוזה העסקה שכותרתו "הסכם קשישים". חוזה ההעסקה מעניק לעובדים במסגרתו תנאים פחותים מאלה המוענקים במסגרת "חוקת העבודה" החלה על כל עובדי הבנק. מדיניותו של הבנק היתה לאפשר לעובדי "הסכם הקשישים" להיות מועסקים עד גיל 72, אולם כעת הבנק מפטרם בהגיעם לגיל פרישה.
תמצית עמדת הנציבות, כפי שסוכמה על ידי עו"ד דן יקיר מהאגודה לזכויות האזרח הינה:
"תוכן ההסכם הנושא את הכותרת "הסכם הקשישים" מהווה על פניו, דוגמא בוטה להפליית גיל. ההסכם אינו מתבסס על טענה כלשהי שהגבלת הגיל מתחייבות בשל מהות או אופי התפקיד. למעשה קיים חשש כי מדובר בהפליה חמורה של העובד המבוגר לעומת עובדי הבנק הצעירים, הכוללת גם קיפוח בתנאי השכר וגם פגיעה בזכויות סוציאליות, ובפרט בזכות לביטחון תעסוקתי, שכל כולה משרתת מטרה אחת ויחידה של הבנק: לחסוך בעלויות שכר של עובדים מבוגרים ולאפשר פיטורים שרירותיים של עובדים מבוגרים."
אין ספק כי מעורבותה של נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה התחום של אפליה מטעמי גיל הינה מבורכת ויש לקוות כי אכן תגרום לשינוי המציאות בפועל בתחום זה.

אין תגובות: