יום שלישי, 5 בינואר 2010

ועוד על הצורך בשינוי חוק האפוטרופסות

כבר נגענו בעבר על הצורך לבצע רפורמה משמעותית בכל הנוגע לאפשרות למנות אפוטרופוס על זקנים בישראל.
גם מבקר המדינה, וגם מחקרים אמפיריים אחרים הצביעו על ה"קלות הבלתי נסבלת" יחסית שבמסגרתה ניתן למנות אפוטרופוס על זקנים, וכל על הליקויים בסדרי הדין הקשורים בנדון.
לבסוף, יש לזכור כי גם קיים פער מהותי בין ה"חוק עלי ספר" ובין אופן ביצועו בפועל במציאות.
בימים אלה התפרסם מאמר חשוב ב"הארץ" ששב ומאיר את הצורך ברפורמה חוקית בנדון.
להלן הקישור:
http://www.haaretz.com/hasite/spages/1139490.html
קריאה מהנה.

אין תגובות: