יום ראשון, 21 בדצמבר 2008

ועדה מייעצת לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה - מי חסר?

בימים אלה התפרסם כי סגן ראש הממשלה ושר התעשיה, מסחר ותעסוקה, מר אלי ישי, מינה את הועדה המייעצת לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה.
יש לברך על מינוי הועדה המייעצת.
ברם, בכל זאת משהו קטן ראוי לציון:
בניתוח הפניות הראשונות שהגיעו לנציבות שוויון בעבודה עולה כי כ- 12% מהפניות הינן על רקע אפליה מטעמי גיל (בהשוואה ל- 5% אפליה על רקע לאום, ו- 14% על רקע מגדר, ו- 51% על רקע הריון).
ואולם, ברשימת נציגי הארגונים העוסקים בקידום זכויות לפי חקיקת השויון בעבודה שיש להם נציגות בועדה - ישנם נציגים מארגוני נשים, מארגוני זכויות ערבים, וארגונים אחרים לזכויות אדם ואזרח - אך אין שום נציג לארגון זכויות עובדים מבוגרים וזקנים.
אין אלא להצטער על כך שהשר הנכבד בחר שלא לכלול בועדה נציגים של ארגוני זכויות מבוגרים, דבר שימנע מ"קולם" להישמע באופן בולט ושוויוני בועדה.

אין תגובות: