יום שבת, 13 בספטמבר 2008

על גזירות וקיצוצים - חוק ההסדרים לשנת 2009

לפני מספר שבועות הגיש משרד האוצר את מסמך העקרונות לקראת הכנת תקציב שנת 2009 וחוק ההסדרים הנלווה לו.
במסמך זה נכללה שורה ארוכה של פגיעות קשות ביותר בציבור הגימלאים, לרבות שינוי מהותי במבנה קצבאות הזיקנה (במקום קצבאות זיקנה הנתונות באופן אוניברסלי וללא מבחן הכנסה - מעבר למבחן הכנסה לכל זקן עד לגיל 85 !!!); דחיית העלאת קיצבת הזיקנה בניגוד להחלטת הממשלה, הפחתת קצבת השאירים על ידי השוואת זכויות האלמנה והאלמן - אבל לכיוון הנמוך מבין השניים, ועוד גזירות רבות אחרות.
באופן לא מפתיע, רבות מהגזירות בוטלו במסגרת הדיון בממשלה אודות התקציב - אבל, גם אחרי הדיון בממשלה, נותרו מספר גזירות מהותיות במסגרת התוכנית הממשלתית.
במסגרת זו, לדוגמא, נותרה בעינה התוכנית לפגוע בגמלאות הסיעוד באופן שבניגוד למצב כיום שבו מי שהנכסתו עולה על 75% מהשכר הממוצע במשק יהיה זכאי לגימלת הסיעוד, בעקבות המצב המוצע ינוכה מאדם שכזה סך של 4.5% על כל 180 ש"ח ליחיד או 270 ש"ח לזוג, דבר שבפועל יפחית את שיעור הזכאות לסיוע ביתי, בעיקר לבני מעמד הביניים; כך לדוגמא, נותרה בעינה הקביעה כי שיפוי המדינה בגין הענקת ההנחה בארנונה לזקנים יבוטל - דבר שיטיל ספק ביחס ליכולתן של רשויות מקומיות עניות להעניק הנחות בארנונה לזקנים.
פעולות משרד האוצר והגזירות המוטלות על אוכלוסיית הזקנים במציאות שבה אוכלוסייה זו עדיין סובלת מעוני ומצוקה בשיעורים גבוהיים היא פשוט בלתי נסבלת וראוי להילחם בה בכל דרך אפשרית.

אין תגובות: