יום ראשון, 22 ביוני 2008

פנסיית השאירים של אלמנים ואלמנות

צדק נעשה לפני כשבוע, עת בית המשפט העליון פסק כי תקנוני קרנות הפנסיה הותיקות, אשר כללו אבחנה בשיעורי פנסיית השאירים בין אלמנים ואלמנות - באופן שפנסיית השאירים של אלמנים היתה בשיעור של כ- 20% מהשכר הקובע של האישה, שיעור שהינו מחצית מהשיעור של פנסיית השאירים של אלמנות (כלומר, 40% מהשכר הקובע של הגבר) - הינם בלתי חוקיים (בג"צ 4948/03; בג"צ 2911/05).
בית המשפט העליון קיבל את הכרעת בית הדין הארצי לעבודה אשר פסק בפרשה הידועה כפרשת אורי פידלמן כי קביעה של שיעורי פנסיית שאירים שונה לגברים ולנשים הינה אפליה פסולה, במיוחד בהתחשב בעובדה ששיעור דמי הגמולים שמפרישות הנשים והמעבידים שלהן, זהה לזה שמפרישים עובדים גברים ומעבידיהם.
מדובר בהחלטה חשובה אשר ביטלה אבחנה אנכרוניסטית נוספת בין גברים ונשים בתחום הפנסיוני והביטחון הסוציאלי בזיקנה.
נותר כעת גם לבטל את הפערים בגילאי הפרישה המוקדמים בין גברים ונשים - ולהביא להאחדה מוחלטת וזהה של זכויות הנשים והגברים בתחום הפנסיוני.

אין תגובות: