יום שישי, 28 בספטמבר 2012

אשרור האמנה לזכויות אנשים עם מוגבלות וזכויות זקנים

ביום 11 לספטמבר השנה אשררה ממשלת ישראל את האמנה הבינלאומית לזכויות אנשים עם מוגבלות. מדובר באמנה בינלאומית חשובה ביותר הכוללת הסדרה כוללות ורחבת היקף של זכויות האדם הבסיסיות והייחודיות של אנשים עם מוגבלות. האמנה, אומצה אחרי פעילות פוליטית בינלאומית עניפה של ארגוני זכויות אנשים עם מוגבלות ברחבי העולם, על ידי עצרת האומות המאוחדות בשנת 2006.
עד היום כידוע אין אמנה בינלאומית לזכויות אנשים זקנים. ברם, במסגרת האמנה הבינלאומית לזכויות אנשים עם מוגבלות ישנם זכויות רבות הרלבנטיות לזכויות זקנים. לפיכך, לאשרור האמנה על ידי ממשלת ישראל, יכולות להיות השלכות משמעותיות ביותר בישראל גם על זכויותיהם של אנשים זקנים.
לדוגמא, בסעיף 12, תת סעיף 3, נקבע כי:
3. מדינות שהן צדדים תנקוטנה אמצעים הולמים כדי להבטיח לאנשים עם מוגבלויות גישה לתמיכה שהם עשויים להזדקק לה, על מנת לממש את כשרותם המשפטית.
סעיף זה רלבנטי מאוד בהקשר של הליכי אפוטרופסות על זקנים בישראל, אשר במסגרתם זקנים רבים אינם זוכים לייצוג בפני בתי המשפט, וקולם כלל אינו נשמע בטרם ממונים להם אפוטרופסים. מימוש המחוייבות במסגרת האמנה מחייבת לכאורה מינוי ייצוג משפטי לזקנים שנטען כלפיהם שאיבדו את כשירותם בטרם ימנו להם אפוטרופוס.
זוהי רק דוגמא אחת מיני רבות.
ראוי כי כל העוסקים בתחום זכויות זקנים יתחילו לעשות שימוש בזכויות המוענקות על פי האמנה לאנשים עם מוגבלות, על מנת לקדם גם את זכויותיהם של זקנים הסובלים ממוגבלות.

לנוסח המלא של האמנה, ראו את הקישור הבא:

אין תגובות: