יום שבת, 30 ביוני 2012

איך מדינת ישראל פוגעת בזכותם של זקנים לבריאות

בימים אלה ניתן פסק דין מהותי בכל הנוגע לזכות לבריאות. בית המשפט העליון קיבל את עתירת קופות החולים אשר במסגרתה התברר כי מדינת ישראל ומשרד האוצר לא עדכנו את תיקצוב קופות החולים בהתאם לעליית מדד הבריאות, ובכך גרמו לשחיקה בפועל של יכולתן של קופות החולים לספק את שירותי הבריאות ללקוחותיהם, והתוצאה היא שתושבי ישראל - בכלל, וזקני ישראל = בפרט, לא קיבלו את השירותים הרפואיים להם הם זכאים ברמה הנדרשת.
ראו הכתבה להלן המתארת את המציאות הקשה בתחום:

אין תגובות: