יום שבת, 24 במרץ 2012

האם באמת הפנסיה התעסוקתית תשמור לנו על רמת החיים?

הכלי המרכזי לשמירת רמת החיים שלנו בזיקנה הוא הפנסיה התעסוקתית. בעוד שקצבאות הזיקנה והשלמת ההכנסה אמורים למנוע מאיתנו עוני, הרי שהם מספקים רמת בסיסית ומינימאלית ביותר של הכנסה. אם אנחנו רוצים לשמור על רמת החיים - ואיננו בעלי הון ורכוש רב - הרי שהאמצעי החשוב ביותר הוא הפנסיה התעסוקתית אותה אנחנו צוברים במהלך שנות העבודה הרבות. השאלה היא האם באמת קרנות הפנסיה, במיוחד אלה המכונות קרנות הפנסיה ה"חדשות" (שנפתחו אחרי שנת 1995) המבוססת על שיטה של "שיטת הממוצעים" (לא השכר האחרון אלא השכר הממוצע לאורך שנות העבודה), ועל בסיס של DC (כלומר על בסיס ההפרשות בפועל ולא על בסיס זכויות מוגדרות), יכולה אכן להבטיח לנו את רמת החיים לאחר צאתנו לפנסיה. להלן כתבה המתארת כיצד בפועל ככל הניראה יש פער גדול בין הציפיות שלנו ובין מה שקרנות הפנסיה החדשות ישלמו לנו בפועל:

אין תגובות: