יום חמישי, 27 באוקטובר 2011

ערים ידידותיות לזקנים - הצהרת דבלין

החשיבות של ערים ורשויות מקומיות בכל הנוגע לזכויותיהם ואיכות חייהם של זקנים - עולה וגוברת.
בימים אלה ממש מתממש פרוייקט רחב יריעה של המשרד לאזרחים ותיקים העוסק בהכנת תוכניות אב לזיקנה בקרוב ל-100 רשויות מקומיות בכל רחבי הארץ.
בעולם, במסגרת ארגון הבריאות העולמי, קיים פרוייקט רחב יריעה בהיקף בינלאומי של ערים המחוייבות לעצב את עצמן בצורה שהיא "ידידותית" לזקנים.
לפני כחודש לערך התקיים בדבלין הכנס הבינלאומי הראשון שסקר את התוכניות בערים השונות ברחבי העולם שמנהיגות את עיצוב השירותים והתכנון הפיזי והחברתי שלהם באופן שהינו ידידותי לזקנים.
בסופו של הכינוס חתמו המשתתפים על הצהרת דבלין, שלהלן הקישור שלה:
נביא להלן רק קטע קצר מההצהרה, המדבר בעד עצמו:

3. Where we live, our physical, social and cultural environment, greatly impacts upon how we live. The significance of ‘place’ in all our lives cannot be overestimated. The built environment impacts on the quality of all of our lives and can make the difference between independence and dependence for all people, but especially for those growing older. Place is inseparable from our sense of identity and this is true for people of all ages, including older people.


4. Cities must equip themselves with the necessary means and resources and systems of resource distribution to promote equal opportunities and the well-being and participation of all citizens, including their older citizens. By 2030, two-thirds of the world’s population will be living in cities, and the major urban areas of the developed world will have 25 per cent or more of their population people aged 60 and over. However, many older people in developed and developing countries live and will continue to live in rural and sometimes remote communities. These communities must also develop the capacity to promote the health, well-being and participation of their older citizens.

5. An age-friendly city and/or community encourages active ageing by optimising opportunities for health, participation and security in order to enhance quality of life as people age. Developing age-friendly processes and practices will vary from place to place. Solutions that work in more developed countries may need to be radically adapted for less developed countries and vice versa, because of the different issues and challenges each faces. Developing age-friendly processes will also need to recognise the gender aspect of ageing and develop solutions to meet the varying needs of women and men as they age.

אין תגובות: