יום שישי, 17 בדצמבר 2010

סיוע רפואי להתאבדות בישראל?

הדיון סביב המתת חסד אקטיבית מתחיל להתחמם גם במדינת ישראל.
ישנן מספר מדינות בעולם, (אורגון ווושינגטון בארה"ב, או הולנד באירופה) אשר מתירות מבחינה חוקית, בנסיבות מסויימות, המתת חסד אקטיבית, או סיוע רפואי להתאבדות (מתן סמכות חוקית  לרופאים לרשום תרופה ממיתה לחולים סופניים אשר תאפשר להם למעשה להתאבד).
במדינת ישראל, הסוגיה לכאורה "הוסדרה" מבחינה חוקית מסגרת חוק הידוע כחוק החולה הנוטה למות משנת 2005.
ואולם, כפי שניתן לראות מכתבה שפורסמה בידיעות אחרונות, הדיון הוא רק בתחילתו.
השאלה היא כמובן האם מדינת ישראל צריכה ללכת בעקבות הולנד ואורגון ולהתיר סיוע רפואי להתאבדות?

אין תגובות: