יום ראשון, 28 בנובמבר 2010

? יושוו התנאים לאלמנים בקרנות הפנסיה

מזה מספר שנים שמתקיים לו מאבק משפטי להשוואת זכויותיהם של אלמנים ואלמנות בקרנות הפנסיה.
הדבר הגיע עד לבג"צ - אשר קיבל עקרונית את העמדה כי קביעת תנאים שונים (ורעים יותר) לאלמנים מאשר לאלמנות בכל הנוגע לזכות לפנסיית שאירים בקרנות הפנסיה מהווה אפליה פסולה.
מצד שני, קרנות הפנסיה (עליהן שינוי זה יטיל עומס כספי) והמדינה (משרד האוצר - שיצטרך למצוא פתרון מימוני) - התנגדו לשינוי המשפטי.
בימים אלה, ככל הניראה, בוטלה סופית האפליה הפסולה. עדיין יהיה צריך לראות כיצד ימומן השינוי בפועל.
ראו הכתבה בנדון בדה-מרקר:

אין תגובות: