יום רביעי, 24 במרץ 2010

הוספת איסור אפליה מטעמי גיל - לחוק זכויות החולה

במשך שנים רבות, חקיקת זכויות האדם כללה את ה"שטנץ" של איסור אפליה מטעמי "דת, גזע, מין ולאום". בשנים האחרונות החלו אף להוסיף טעמים נוספים כמו מגדר או מוגבלות.
במסגרת תופעת הגילנות וההתעלמות מאפליתם של זקנים בשל גילם, התעלמו במשך שנים מעילה של "גיל" כאחת העילות המפורשות שאסור להפלות בגינן. לפיכך, ניתן היה למצוא על ספר החוקים דוגמאות - שחלקן תוקן לאורך השנים - שבהם ה"גיל" לא הופיע. כך לדוגמא, חוק שוויון הזדמנויות בעבודה לא כלל במקור את איסור האפליה מטעמי גיל, ורק בשנת 1995 הדבר הוסף לחוק.
בימים אלה - הכנסת תיקנה עוול נוסף, כאשר במסגרת תיקון מספר 4 - תוקן חוק זכויות החולה, והוסף איסור מפורש להפלות בין חולים מטעמי גיל - אלא אם כן ההבחנה נדרשת משיקולים רפואיים.
לתיקון החוק ראו:
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/plaw_display.asp?LawTp=2

אין תגובות: