יום שבת, 12 בספטמבר 2009

האם יש תמיכה להעדפת זקנים?

בימים אלה התפרסמו ממצאי סקר של הלמ"ס אודות עמדות הציבור יחס להעדפה מתקנת של קבוצות אוכלוסייה שונות.
על פי הפרסום "46% מהציבור סבורים כי הנכים הם הקבוצה הראויה ביותר לכך שהמדינה תדאג עבורם להעדפה מתקנת - כך עולה מסקר החברתי על עמדות הציבור בנושא העדפה מתקנת, שפורסם היום על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס). אחריהם בדירוג הגיעו המבוגרים (16%), העולים החדשים (14%) והנשים (13%)."
אלו נתונים מעניינים, שכן הם מלמדים שהזקנים נתפסים כ"פחות ראויים" מהנכים, אבל עדיין הם גבוהים ברמת ה"ראויות" לתמיכה ביחס לנשים, עולים או ערבים.
כמובן שנשאלת השאלה מה היעד? האם היעד הוא הזקנים יגיעו ל"ראש" הרשימה, או אולי דווקא להיפך - שיהיו בתחתיתה?

אין תגובות: