יום שלישי, 27 בינואר 2009

אמנה בינלאומית לזכויות זקנים?

מאז ההכרזה הבינלאומית של האום על זכויות האדם, יצרה הקהילה הבינלאומית סדרה של אמנות בינלאומיות מחייבות בקשת של נושאים ותחומים.
החל מאמנות בתחום זכויות פוליטיות, ואזרחיות, ודרך אמנות בתחום זכויות כלכליות, חברתיות, ותרבותיות, המשפט הבינלאומי התאפיין במחצית האחרונה של המאה העשרים ב"פריחה" של אמנות בינלאומיות בתחום זכויות האדם והאזרח, אמנות שרבות מהן אושררו על ידי מרבית המדינות בעולם, והינן מחייבות ברמה החוקית הלאומית והבינלאומית.
גם קבוצות שונות, כמו נשים, ילדים, מהגרים, עובדים - ולאחרונה ממש - אנשים עם מוגבלות, זכו לאמנות בינלאומיות "ייחודיות", המסדירות ומעגנות את זכויותיהם הספציפיות.
מעניין, שלמרות פעילות בינלאומית עניפה בתחום הזקנים (כמות תוכנית מדריד לזיקנה) - עד היום לא נוצרה אמנה בינלאומית לזכויות זקנים. אין זה אלא סימבולי שדווקא הזקנים נותרו עדיין ללא אמנה משל עצמם.
ממש בימים אלה מתחיל להתעורר באו"ם דיון בשאלה האם כדאי וראוי ליצור אמנה שכזו.
יהיה מעניין לעקוב ולראות כיצד יתפתחו הדברים בנדון.

אין תגובות: