יום רביעי, 20 באוקטובר 2010

פני החברה הישראלית - סיכון לעוני בקרב זקנים

שלאחר שהמוסד לביטוח לאומי פרסם את הסקירה שנתית שלו, פרסמה בימים אלה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את הדוח של אודות "פני החברה הישראלית".
הנתונים המעניינים ביחס לזקנים מעלים שוב את מצבם הקשה של הזקנים בישראל יחסית לעמיתיהם ביתר מדינות האיחוד האירופאי, כאשר בעוד שבישראל כ- 33% מהזקנים היו חשופים לסיכון לעוני, הרי שרק 20% מעמיתיהם באיחוד האירופי היו נתונים בסיכון דומה.
לפרטים נוספים ראו:

אין תגובות: